Ukončení jarní série webcastů – VSTO2008, Administrace SQL 2008, VB9&LINQ


Jarní série webcastů je u konce. K dispozici jsou následující webcasty:

Novinky ve VSTO 2008

Datum: 25.3.2008, čas: 1:10:33, velikost: 56,2 MB
Visual Studio Tools for Office 2008 jsou nástroje pro tvorbu vlastních řešení na platformě .NET pro kancelářské balíky Microsoft Office 2007 a 2003. Nejnověvější verze těchto nástrojů umožňuje vytvářet vlastní rozšíření Ribbon prvku a vlastní podokna úloh jak pro aplikace tak pro dokumenty. Součástí je též designér pro tvorbu Ribbon prvku nebo návrhář formulářů pro Outlook 2007.

 

SQL 2008 – Novinky pro administraci databáze

Datum: 25.3.2008, čas: 1:01:42, velikost: 51,0 MB
SQL 2008 nabízí celou škálu nových funkcí pro administraci databáze. Lze implementovat nové bezpečnostní scénáře (auditování, transparentní šifrování). Výkonnost databáze byla v mnoha ohledech zvýšena a je pod lepší kontrolou. Správa serveru je méně pracná díky využívání politik a dalším vylepšením.

 

Novinky v jazyce Visual Basic 9 a LINQ to Objects

Datum: 25.3.2008, čas: 1:20:06, velikost: 52,2 MB
Obsahem webcastu je Visual Basic 9.0 a dotazovací jazyk LINQ. Postupně vás seznámí s principy integrovaného dotazovacího jazyka s názvem LINQ, který dovede identickým sémantickým i syntaktickým způsobem pracovat s libovolným datovým zdrojem. Ať jde o pole objektů, ADO.NET zdroje nebo XML soubor. Aby mohla být tato technologie do jazyka Visual Basic integrována, muselo dojít k jeho významnému rozšíření.

Visual Studio 2008

 

Michal N.

Comments (1)

  1. VojtechZicha says:

    Bude z těch webcastů vytvořeno DVD Get Ready III.? Vždy jsem měl ta DVD rád

Skip to main content