Další webcasty k dispozici


Uvěřejnili jsme další webcasty na stránkách: http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx

Visual Studio 2008

Jedná se o:

 

ASP.NET a Ajax vo Visual Studio 2008 (v slovenčine)

Datum: 11.3.2008, čas: 1:05:58, velikost: 44,8 MB
Visual Studio 2008 obsahuje výkonné nástroje pre efektívnejši vývoj webových aplikácií - nové ovládacie prvky, HTML a CSS Designer, IntelliSense a debugging pre JavaScript. ASP.NET AJAX je súčasťou .NET Frameworku 3.5, čo otvára cestu k tvorbe interaktívnejších aplikácií so silnou funkcionalitou na klientskej strane a asynchrónnou aktualizáciou častí stránok.

 

SQL Server 2008 – Novinky pro databázový vývoj

Datum: 11.3.2008, čas: 1:15:42, velikost: 51,5 MB
SQL Server 2008 přináší pro vývojáře mnoho nového - ať už v relačních datových typech či nerelačních. K dispozici jsou nové datové typy pro práci s hierarchiemi, ukládáním velkých objektů, pro práci s datumem a časem či podpora geografických dat včetně jejich propojení na mapové systémy jako je Virtual Earth. Prezentace představuje tyto i další novinky.

 

Úvod do C++/CLI

Datum: 11.3.2008, čas: 1:26:14, velikost: 58,8 MB
Jazyk C++/CLI, který spadá do rodiny C++ jazyků, se poprvé objevil ve Visual Studiu 2005 jakožto nástupce Managed Extensions pro C++. Pomocí tohoto jazyka je možné vytvářet aplikace jak nativní, tak řízené. S příchodem Visual Studia 2008 mají vývojáři v jazyce C++/CLI též možnost využití nástrojů pro zvýšení kvality kódu. V této prezentaci si představíme jazyk C++/CLI a zaměříme se na nejdůležítější rozdíly proti jazyku C++.

 

Michal N.

Comments (0)

Skip to main content