Další dva nové webcasty – tentokráte o datech a databázích


Na známé adrese http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx najdete další dva nové webcasty. Moje maličkost připravila výklad o novinkách v SQL 2008 pro budování datových skladů a business intelligence řešení (Integration/analysis/reporting services). Vřele vám doporučuji též webcast Mira Kubovčíka o ADO.NET Entities - dle mého soudu jde o největší revoluci v přístupu k datům od vytvoření standardizovaných rozhraní ODBC a OLEDB - zvýšením abstrakce pro přístup k datům odpadá spousta "tupé" práce při vytváření datové vrstvy a větší izolace aplikace od databáze má celou řadu výhod.

SQL Server 2008

Michael

Comments (0)

Skip to main content