VS 2008 vzdělávací kit a virtuální laby


Právě jsme uvolnili k volnému stažení několik pěkných vzdělávacích materiálů k Visual Studiu 2008 a .NET FX 3.5 v angličtině. Jde konkrétně o

 1. Visual Studio 2008 s .NET FX 3.5 training kit, který obsahuje 5ti denní vzdělávací modul, včetně 20 hands-on-labů, 28 prezentací a 20 skriptů příkladů. Pokryty jsou technologie: C#3.0, VS9, WCF, WF, WPF, Windows CardSpace, Silverlight, ASP.NET Ajax, .NET Compact Framework 3.5, VSTO3.0, Visual Studio Team System, a Team Foundation Server. Ke stažení je zde.
 2. Visual Studio 2008 Virtual Lab - existující cvičení byla rozšířena a dnes pokrývají :
  • Vývoj webových aplikací
  • Mapování objektů na databázové tabulky pomocí LINQ to SQL
  • Co je nového v C#
  • Co je nového ve VB 9
  • Workflow služby a další novinky v .NET FX 3.5

Dalibor

Comments (0)

Skip to main content