Software Architect Forum 2008: Efektivní softwarové projekty


Na konci ledna pořádáme zajímavou konferenci. Konference je určena pro vedoucí vývojových týmů, projektové manažery, softwarové architekty a senior vývojáře. Je metodicky zaměřena a soustředí se na klíčové koncepce a zkušenosti, které se snaží zvýšit produktivitu a předvídatelnost softwarových procesů a zajistit trvalou hodnotu pro spokojeného zákazníka. Jednotlivé prezentace odrážejí současné trendy a zkušenosti ze softwarových projektů společnosti Microsoft, jeho partnerů a zákazníků. Tyto se přenášejí také do produktů a metodických postupů, které Microsoft nabízí pro podporu životní cyklu softwarových projektů svým zákazníkům.
Zájemci najdou více informací zde.

Michael

Comments (0)

Skip to main content