ASP.NET MVC


MVC (Model - View - Controller) Framework pro ASP.NET umožňuje lepší oddělení aplikační logiky od prezentační vrstvy, resp. jste k tomu v podstatě nuceni.

Model – stará se o udržení stavu aplikace. Většinou je napojen na databázi, kde se používá objektově-relační vrstva (LINQ, NHibernate, atd.).

View – prezentační vrstva, které zobrazuje data poskytnutá od Controller. Můžete přímo vypisovat HTML nebo použít serverové ovládací prvky ASP.NET. Tím máte 100% pod kontrolou vygenerovaný kód.

Controller – na základě požadavku uživatele rozhodně, který Model použít a pomocí jakého View zobrazit.

ASP.NET MVC Framework je součástí ASP.NET 3.5 Extensions CTP Preview.

Ukázkovou aplikaci najdete na blogu Scott Guthrie.

Štěpán

Comments (0)

Skip to main content