Lokalizované praktické cvičenia (HOL-y)


 Počas jari 2007 budeme pre Vás pripravovať v slovenčine sady praktických cvičení pre vývojárov, ktoré sú zamerané na nové technológie/nástroje - ASP.NET AJAX, Windows Presentation Foundation aj WPF/E, tvorbu hier pomocou XNA Studio Express, SQL Server Compact Edition, Visual Studio Tools for Office 2005 Second Edition atď. Na odskúšanie väčšiny praktických príkladov vám budú postačovať bezplatné Express verzie vývojárskych nástrojov alebo "trial" verzie.
 Príručky praktických cvičení vám pomôžu zorientovať sa vo vybranej technológii alebo nástroji. Nájdete k nim priložené riešenia pre overenie správnosti vášho postupu alebo pre jednoduché skopírovanie časti kódu do vašej aplikácie.

 HOL-y nájdete na http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/hols . Každý týždeň ( max. 2 týždne) pribudne na túto stránku 1 HOL. Teraz máte k dispozícii už štyri na tému "ASP.NET AJAX".

Dúfame, že Vám padnú na úžitok :-)

Miro K.

Comments (0)

Skip to main content