Rozdíly VC++ Express x VS 2005 Standard x VS 2005 Professional


Často se opakující dotazy na funkčnosti edic Visual Studia 2005 s ohledem na funkčnost C++... 

Compilers
Feature  Microsoft Visual C++ Express Edition  Visual Studio 2005 Standard  Visual Studio 2005 Professional  Visual Studio 2005 Team System 
32-bit x86 compiler X X X X
64-bit x64 compiler and cross-compiler   X X X
64-bit Itanium compiler and cross-compiler       X
Libraries and Headers
Feature  Microsoft Visual C++ Express Edition  Visual Studio 2005 Standard  Visual Studio 2005 Professional  Visual Studio 2005 Team System 
Win32 SDK (core only) X X X
CRT library X X X X
CRT debug library   X X X
CRT source code   X X X
STL X X X X
ATL   X X X
ATL Server   X X X
MFC   X X X
.NET Framework class library X X X X
C++ Support Library   X X X
OpenMP     X X
Integrated Development Environment
Feature  Microsoft Visual C++ Express Edition&nbs
Comments (0)

Skip to main content