Open XML – přehled


Připojený soubor obsahuje základní přehled formátu Open XML. Zítra se můžete těšit na dokument, který popisuje architekturu.


Štěpán

Module 1 Open XML Formats Overview.pdf

Comments (1)

  1. B. Stanik T. says:

    Formát OpenXML se stal velkým zaklínadlem nové verze Microsoft Office. Jeho relativně dobrá čitelnost

Skip to main content