Lokalizace My Web Pages Starter Kitu


Pojďte nám pomoci s lokalizací jednoduchého CMS My Web Pages Starter Kitu. Toto CMS se neustále vyvíjí a součástí je již plná lokalizace do češtiny. Pokud narazíte během práce s tímto CMS na špatně lokalizované/nebo vůbec nezlokalizované části, můžete vše reportovat na fórech speciálně k tomu určených (http://www.codeplex.com/MyWebPagesStarterKit/Project/ListThreads.aspx?ForumId=3377). Zároveň bude toto fórum použito pro překládání nových částí, tak jak bude rozšiřována funkcionalita CMS.

Děkujeme za pomoc!

Michal

Skip to main content