Webcast Windows Vista API


Na stránkách http://www.microsoft.com/cze/msdn/webcasts/default.mspx je k dispozici další webcast. Tentokráte je věnován vývoji aplikací pomocí nových windows vista API jako jsou např. AERO Glass, RSS Feeds API, tvorba gadgets a mnohé další.

Comments (0)

Skip to main content