Nativní podpora XMLHTTP (AJAX) v IE 7.0


Pokud nepoužíváte toolkit pro tvorbu AJAX aplikací, např. ASP.NET AJAX, musíte řešit vytvoření objektu XMLHTTP podle typu prohlížeče. Typické řešení:

var request = null;

   

if (window.ActiveXObject)

{

request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

}

else

{

request = new XMLHttpRequest();

}

V Internet Explorer 7.0 je podpora pro nativní XMLHTTP objekt. To znamená, že není potřeba objekt XMLHTTP vytvářet jako ActiveX. Tuto volbu najdete v Internet Options na záložce Advanced. Volba je standardně zapnuta. Tím se celý kód zjednoduší na:

var request = new XMLHttpRequest();

Štěpán

Comments (1)

  1. SneakerXZ says:

    Ještě bych dodal, že mimo krátkého zápisu. Je to i efektivnější, jelikož vytvoření ActiveX objektu je náročnější.

Skip to main content