Příklady ze semináře WPF a databinding


V přiloženém souboru najdete příklady na databinding pomocí objektů a ADO.NET. Příklad na XML je součástí instalace Interactive Designer.


Štěpán

WpfDatabindingSamples.zip

Comments (0)

Skip to main content