Technický seminár Visual C++ 2005 v Bratislave


Pre všetkých, pre ktorých jazykom č.1 je C++, sme pripravili technický seminár v Bratislave, v Microsofte na Dúbravskej ceste 4. Prednášať bude p.Ján Hanák, MVP Visual C++. Seminár sa bude sústreďovať predovšetkým na ozrejmenie noviniek a inovácií v C++/CLI. Na rad prídu aj pokročilejšie témy, ako napríklad programovanie rovinnej (2D) počítačovej grafiky v GDI+, optimalizácia softvérových aplikácií, prehrávanie audia a videa v Microsoft DirectX 9.0c, vývoj viacvláknových aplikácií či automatizácia aplikácií sady Microsoft Office.

K registrácii sa dostanete na adrese http://www.microsoft.com/slovakia/events/default.mspx?audience=dev 

 

Miro

Comments (0)

Skip to main content