PERL a síťová zařízení s administrací přes webové rozhraní


Velké množství síťových zařízení, jako jsou ADSL modemy, WiFi Access pointy, tiskárny a další, obsahují interní webový server a jednoduchou webovou aplikaci sloužící pro jejich administraci. Nastavení zařízení pomocí takovéto webové aplikace je většinou jednoduché, obsahuje různé průvodce, ale bohužel bývá také jedinou možností jak dané zařízení administrovat.

Problémy nastanou ve chvíli, kdy potřebuje něco na zařízení změnit, ale nemáme k němu přístup pomocí webového prohlížeče s podporou grafiky a skriptování. Potíže nastanou i ve chvíli, kdy potřebujeme jeden úkon provádět pravidelně nebo několikrát po sobě s drobnou změnou. V tuto chvíli je webové rozhraní naprosto nevhodné.

Řešením je vytvoření konzolové aplikace, kterou můžeme snadno parametrizovat, zařazovat do konzolových skriptů a snadno spouštět z příkazové řádky.

A o tom bude seminář pořádaný WUG (http://www.wug.cz) 25. 5. 2006 v 17:30 v budově Microsoft v Praze.

Štěpán

Comments (2)
  1. BST says:

    Pro ty, koho by to zajimalo: "Camel Book" Larryho Walla vyšel v roce 1997 v českém překladu v nakladateství Computer Press (lze jej pod rukou získat v knihovnách).

Comments are closed.

Skip to main content