Kodu bellach ar gael yn y Gymraeg


imageOs ydych yn ddilynwyr y blog hwn , byddwch wedi sylwi , unwaith neu ddwywaith yr wyf wedi sôn fy mod yn Gymro ac yn falch ohono.

  
Felly, mae'n rhoi pleser mawr i mi gyhoeddi fod Kodu bellach ar gael yn y Gymraeg, ' iaith y nefoedd ' fel yr ydym yn ei ddweud yng Nghymru.

   
Yr hyn sy'n gwneud y cyhoeddiad hwn hyd yn oed yn fwy arbennig yw bod y cyfieithiad yn brosiect a ddatblygwyd gan y myfyrwyr anhygoel yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ym Mro Morgannwg , De Cymru . Dros y 6 mis diwethaf mae'r myfyrwyr hyn wedi bod yn cynhyrchu y ffeiliau lleoleiddio sydd ei angen i gael Kodu yn Gymraeg .

Mae hwn yn gyflawniad enfawr , gan fod eu gwaith ar gael i unrhyw un , unrhyw le yn y byd sydd yn lawrlwytho'r fersiwn diweddaraf o Kodu - www.kodugamelab.com Da Iawn nhw!

Mae pob copi o Kodu gyfres o ffeiliau lleol sy'n eistedd yn y prif ffolder rhaglen Kodu .

Llywiwch i >Microsoft Research > Kodu game lab> Content> xml > localizable , yno byddwch yn dod o hyd i 16 ffolder araill a fydd yn caniatáu i chi i leoleiddio Kodu i ieithoedd megis Ffrangeg a Rwmanieg . Y ffolder Cymraeg yw CY , ar gyfer Cymru .

   
Sut i leoleiddio eich Kodu
Creu llwybr byr ar eich bwrdd gwaith gan ddefnyddio'r canlynol    

C : \ eich prif folder \ Microsoft Research\ Kodu Game Lab\ Boku.exe " / localization CY

   
Gallwch newid y CY i unrhyw folder eraill yn dibynnu ar yr iaith rydych eisiau chwarae Kodu i, FR er enghraifft, fydd yn trosi Kodu i Ffrangeg , Très bien !

   
Peidiwch ag anghofio edrych a cystadlu yn y Kodu Kup eleni .

Mae’r manylion yma


Comments (0)

Skip to main content