SCVMM Bare-Metal Deployment PXE Error 0x0000098


 

System Center Virtual Machine Manager Bare-Metal Deployment sırasında discover işleminden sonra aşağıdaki hatayı alıyorsanız.

The server boots from PXe but fails with the following error.
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
Status: 0xc0000098
Info: The windows boot configuration data (BDC) file from the PXE server does not contain a valid operating system entry. ensure that the server has boot images installed for this architecture.

image

Sorun WDS server daki yanlış SPN registry değerinden kaynaklı olabilir. Çözüm için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

setspn -l <Domain Name>/<VMM service Account> komutu ile Service Principal Name (SPN) kaydını çağırın.

SCVMM/<SERVERNAME>

SCVMM/<SERVERNAME>.FQDN

Yukarıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz.

WDS server üzerinde;

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ WDSServer\Providers\WDSPXE\Providers\VMMOSDProvider] registry kaydı altındaki "Identity"="HOST/<VMM SERVER NAME>” değerini "Identity"="SCVMM/<VMM SERVER NAME>” SPN çıktısına uygun olarak örnekteki gibi değiştirin.

WDS server’ı restart edin ve deployment’ı tekrar deneyin.

Burak Filiz

 


Comments (1)

  1. Kevin Carr says:

    Thank you, the registry edit solved the issue for me.

Skip to main content