SCOM 2012 R2’de belli bir Monitor’ün hangi Subscription’ın içinde yer aldığını nasıl tespit edebilirizBu durum sıkça karşılaşılan sorular arasındadır. Birden çok Subscription ortamınızda mevcut ise ve herhangi bir Monitor’ü silmek istiyorsanız öncelikle Subscripton’ın içinden bu Monitor’un tikini kaldırmanız gerekir.

Ancak ortamınızda 20, 30 ve üzerinde Subscription mevcut ise herbir Subscription’ı tıklayıp bakmak ciddi bir zaman kaybı haline gelebilir.

SCOM 2012 R2’de bunu kısaca aşağıdaki komutlar ile tespit etmemiz mümkün.

1) Aşağıdaki birinci komut ile öncelike kaldırmak veya silmek istediğimiz Monitor’ün ID’sini buluyoruz.

Get-SCOMMonitor -DisplayName “My_Monitor_Name” | Format-List -Property DisplayName, Id

2) Monitor’ün ID’sini tespit etdikden sonra ID bilgisini yazarak SUbscription’ı bulmamız mümkün.

Get-SCOMNotificationSubscription |

Where-Object {$_.configuration.Criteria -like ‘*Type_the_Monitor_ID*’} |


Format-List DisplayName

Cengiz Kuskaya

Source : How to find out which Monitor is configured in which Subscription in System Center Operations Manager 2012 R2

Comments (0)

Skip to main content