SCOM 2012– Default Port ( TCP 1433 ) kullanmayan bir SQL kullanılırken ilave Management Server kurulumu yapılırken kurulum hata veriyor ve Rollback yapıyor


 

SCOM 2012– Default Port ( TCP 1433 ) kullanmayan bir SQL kullanılırken ilave Management Server kurulumu yapılırken kurulum hata veriyor ve Rollback yapıyor

image

MSI logları içerisinde ise aşağıdaki içeriği görebilirsiniz :

 

[11:31:32]:    Error:    :Failed while setting DW security: Threw Exception.Type: System.Net.Sockets.SocketException, Exception Error Code: 0x80004005, Exception.Message: The requested name is valid, but no data of the requested type was found
[11:31:32]:    Error:    :StackTrace:   at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6)
   at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.SetupCommon.SetupUtils.CheckIsRemoteSqlServer(String sqlInstanceName)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Setup.Common.SetupHelpers.GetAccountForDB(Account dasAccount, String sqlServerInstance, String& dasAccountForDB)
   at Microsoft.SystemCenter.Essentials.SetupFramework.InstallItemsDelegates.OMDataWarehouseProcessor.SetDataWarehouseSecurity()
[11:31:32]:    Error:    :FATAL ACTION: SetDataWarehouseSecurity
[11:31:32]:    Error:    :FATAL ACTION: DWInstallActionsPostProcessor
[11:31:32]:    Error:    :ProcessInstalls: Running the PostProcessDelegate returned false.
[11:31:32]:    Always:    :SetErrorType: Setting VitalFailure. currentInstallItem: Data Warehouse Configuration
[11:31:32]:    Error:    :ProcessInstalls: Running the PostProcessDelegate for OMDATAWAREHOUSE failed.... This is a fatal item.  Setting rollback.
[11:31:32]:    Info:    :SetProgressScreen: FinishMinorStep.
[11:31:33]:    Always:    :!***** Installing: POSTINSTALL ***
[11:31:33]:    Info:    :ProcessInstalls: Rollback is set and we are not doing an uninstall so we will stop processing installs
[11:31:33]:    Always:    :****************************************************************
[11:31:33]:    Always:    :****Starting*RollBack*******************************************

 

Bu durum GUI ile kurulum yaparken oluşmaktadır. Bu durumu aşmak için 2. ve sonraki Management Server’lar kurulurken aşağıdaki gibi command line parametreleri kullanılarak kurulum uygulanılabilir. Bu şekilde kurulumda hata alınmayacak ve kurulum başarılı bir şekilde sonlanacaktır. Sonrasında ise Console kurulumu yapılmak istenir ise bu durumda GUI vasıtası ile işlem yapılabilir.

Non-default sql port kullanımıyla ikinci Management Server kuramamak ile ilgili olan problemin aşılması için bir workaround olarak aşağıdaki çalışmayı uyguladım ve test sistemimde başarılı bir şekilde kurulumu gerçekleştirdim.

1- Kurulum yapılacak Management Server üzerinde Administrative Command Prompt açınız

2- Komut satırından SCOM medianın olduğu sürücüye ulaşınız Örneğin benim test sistemimde bu e:\ idi

3- Aşağıdaki parametreleri size uygun olacak şekilde değiştirin ve komutu çalıştırın

setup.exe /silent /install /components:OMServer /ManagementGroupName:MercanMonitoring /SqlServerInstance:sql /SqlInstancePort:1967

/DatabaseName:OperationsManager /DWSqlServerInstance:sql /DWSqlInstancePort:1967 /DWDatabaseName:OperationsManagerDW

/ActionAccountUser:mercan\momact /ActionAccountPassword:P@ssw0rd /DASAccountUser:mercan\momsdk /DASAccountPassword:P@ssw0rd

/DataReaderUser:mercan\momDWr /DataReaderPassword:P@ssw0rd /DataWriterUser:mercan\momDWw /DataWriterPassword:P@ssw0rd

/EnableErrorReporting:Never /SendCEIPReports:0 /UseMicrosoftUpdate:0

Bu komutta kullanılan accountların ilk MS de kullanılanlar ile aynı olduğundan emin olunuz

Ben test sistemimde aşağıdaki accountları kullanmıştım

MercanMonitoring Benim test Management Group ismim

Sql sql server ismim (instance default olduğu için yazmam gerekmedi )

Port 1967

Action account                  mercan\momact

Sdk account (das)            mercan\momsdk

Data reader account       mercan\momDWr

Data writer account        mercan\momDWw

4- Task Managerda MSIExec ‘in çalıştığını göreceksiniz

5- OpsMgrSetupWizard.log’u ara sıra control ederek hata alınıp alınmadığını gözlemleyiniz.

6- Kurulum bittikten sonra isterseniz önce Microsoft Report Viewer 2010 kurulumu yapıp http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=6442

7- Sonrada Konsol’u GUI vasıtası ile kurabilirsiniz.

image

image

 

Orkun AKSU

Comments (0)

Skip to main content