SCCM 2012 Primary Site yükleme hatası 2 way trusted forest


 

How to / Nasıl yaparım:

 

Primary Site yüklenmiyor: Ortam 2 way trusted forests.

A forest üstünde CAS sunucusu yüklenmiştir ve B forest sunucusuna A forestden bir domain admin kullanıcısı ile logon olunmuştur.

Setup calıştıktan kısa zaman sonra bu hatalar gözğkmektedir:

 

ConfigMgrSetup.log:

5/4/2012 5:07:55 PM: ConfigMgrSetupWizard Verbose: 1 : Cannot not connect to SMS provider on local machine. Either it is not installed or access is denied.

5/4/2012 5:07:59 PM: ConfigMgrSetupWizard Information: 1 : Cannot detect SMS Type because either SiteServer, SqlServer or SiteServerName is empty.

5/4/2012 5:10:47 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CAS.DomainA.local  Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:10:47 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:19:46 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CASDB.DomainA.local Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:19:46 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:20:34 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CASDB.DomainA.local. Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:20:34 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:24:18 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CAS.DomainA.local . Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:24:18 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:24:28 PM: ConfigMgrSetupWizard Verbose: 1 : Exiting SetupWPF.exe.

 

Bu hatalr oluşursa bunları denetliyelim:

1.       DomainB primary Sunucusunun üstünde Start  > Run > \\CAS.DomainA.local bağlanabiliyormuyuz?

2.       1 ile bu şekil bağlanabiliyorsak şimdide bir WMI testi yapın:

a.       DomainB primary Sunucusunun üstünde Start > Run > wbemtest > connect > \\<CAS_ismi>\root\SMS\Site_<CAS_site_code>
örnek: \\CAS\root\SMS\Site_XXX ve örnek: \\CAS.DomainA.local\root\SMS\Site_XXX

 

Bu bağlantılar sorunsuz bir şekilde olması gereklidir. Hatalar alıyorsanız RPC gibi portlarda sorun var demektir.

2 Forest arasında Site to Site communication için bu portlar açık olması şart:  445/ RPC : 135 / SSB: 4022 / SQL: 1433

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh427328.aspx

 

ENGLISH:

Primary Site Installation issue with a 2 way trust Forest.

CAS is installed on Forest A and the user is loged on wiith an Forest A domain Admin Account on the Forest B Server. Running the setup end in few seconds with tis meesages in the ConfigMgrSetup.log:

 

5/4/2012 5:07:55 PM: ConfigMgrSetupWizard Verbose: 1 : Cannot not connect to SMS provider on local machine. Either it is not installed or access is denied.

5/4/2012 5:07:59 PM: ConfigMgrSetupWizard Information: 1 : Cannot detect SMS Type because either SiteServer, SqlServer or SiteServerName is empty.

5/4/2012 5:10:47 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CAS.DomainA.local  Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:10:47 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:19:46 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CASDB.DomainA.local Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:19:46 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:20:34 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CASDB.DomainA.local. Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:20:34 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:24:18 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Received COMException while connecting to the SMS provider on CAS.DomainA.local . Exception message: [The RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA)].

5/4/2012 5:24:18 PM: ConfigMgrSetupWizard Error: 1 : Failed to get provider location from %s

5/4/2012 5:24:28 PM: ConfigMgrSetupWizard Verbose: 1 : Exiting SetupWPF.exe.

 

If you have this issue you need to check this:

1.       On Forest B Primary Server go to Start  > Run > \\CAS.DomainA.local Are you able to connect?

2.       If you are able to connect on point 1. You need to check this: On Forest B Primary Server go to:

a.        Start > Run > wbemtest > connect > \\<CAS_ismi>\root\SMS\Site_<CAS_site_code>
example: \\CAS\root\SMS\Site_XXX  and  \\CAS.DomainA.local\root\SMS\Site_XXX  both should be connect without issues.

 

If you are not able to connect and ends with RPC error messages you need to check this ports : Site to Site 445/ RPC : 135 / SSB: 4022 / SQL: 1433

Ports for SCCm 2012: http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh427328.aspx

 

 

Source: http://blogs.msdn.com/b/scstr/

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

 

 

Comments (0)

Skip to main content