Active Directory Group Discovery: Processing DDR file fails


How to / Nasıl yaparım:

 

SCCM 2007

 

Sorun: ddm.log ve status messajlarda görebilirsiniz

SQL>>>create table dbo. (ItemKey int  NOT NULL ,Active_Directory_Organiza0 varchar(256)  NOT NULL )                SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER       01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

*** create table dbo. (ItemKey int  NOT NULL ,Active_Directory_Organiza0 varchar(256)  NOT NULL )                SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER       01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

*** [42000][102][Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntaxe incorrecte vers '('.                SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER       01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

CSqlSchema::CreateTable - error in CSql->Execute() create table dbo. (ItemKey int  NOT NULL ,Active_Directory_Organiza0 varchar(256)  NOT NULL )            

SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER       01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

CDiscoverySource_SQL::InsertDiscoveryArch - could not create array table          SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER                01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

CDiscoverDataManager::ProcessDDRs_PS - Unable to update data source            SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER                01.01.1601 00:00:00         5820 (0x16BC)

 

Sorunun kaynağı: Raplication. Müşteri SCCM ayit olmayan tablolar yaratmış ve replication çalıştırıyor.

Bu türlü sorunları sıklık ile görüyoruz ondan yardımcı olabileceçini düşünerek Blog a ekliyorum

 

Alınan aksionyanlar:

 

select * from DiscPropertyDefs where PropertyName = 'Active Directory Organizational Unit'

boş

 

select * from DiscPropertyDefs where PropertyName = 'Active Directory Domain'

boş

 

select * from Agents where AgentName ='SMS_AD_SYSTEM_GROUP_DISCOVERY_AGENT'

boş

 

select * from Agents where AgentID=13

isresynchable=1

 

yukarıdaki olmadı buna bakın:

select * from Agents where AgentID=14

 

 

Şimdi bu aksiyonları uygulayalım: SQL querileri

 

-User_Group_DISC ADD Active_Directory_Domain0 varchar(32) NULL

-alter table User_Group_DISC ADD Active_Directory_Domain0 varchar(32) NULL

-insert into DiscPropertyDefs (DiscArchKey, PropertyName, ColumnName, ArrayTableName, ValueType, MaxWidth, Flags) values (3, 'Active Directory Organizational Unit', 'Active_Directory_Organiza0', 'User_Group_Active_Directory_Or', 11, 32, 17)

-insert into DiscPropertyDefs (DiscArchKey, PropertyName, ColumnName, ArrayTableName, ValueType, MaxWidth, Flags) values (3, 'Active Directory Domain', 'Active_Directory_Domain0', '', 11, 32, 0)

-EXEC sp_CreateResourceView 3

-insert into Agents (AgentID, AgentName, IsResyncable) values (13, 'SMS_AD_SECURITY_GROUP_DISCOVERY_AGENT', 1)    >> (maybe fails, run next)

-insert into Agents (AgentID, AgentName, IsResyncable) values (14, 'SMS_AD_SECURITY_GROUP_DISCOVERY_AGENT', 1)

-select agentid from DiscItemAgents where AgentID not in (select AgentID from Agents)  >>boş olması gerekli

 

 

 

 

Source: http://blogs.msdn.com/b/scstr/

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content