System Center Operations Manager 2012’ye Giriş–2 System Center Operations Manager 2012 ile başlangıç :


 

En düşük Software ve Hardware Gereksinimleri

Management Server özelliklerine göre gereksinimler

Management Server

· Memory: 2GB

· Operating System: Windows Server 2008 R2

· Windows Remote Management management server role için etkin hale getirilmiş olmalı

· Microsoft Core XML Services (MSXML) version: Microsoft Core XML Services version 6.0

· Authorization Manager hotfix (KB975332)

· .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 versiyonlarının her ikiside yüklü olmalı

Operations Manager Reporting Server

· Memory: 4GB

· Operating System: Windows Server 2008 R2

· SQL Server Reporting Services Version: SQL Server 2008 SP1 (x64) or SQL Server 2008 R2 (x64)

· SQL Collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

· .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 versiyonlarının her ikiside yüklü olmalı

Operations Manager Gateway Server

· Önerilen memory: 2GB

· Operating Systems: Windows Server 2008/2008 R2 (x64)

· Windows PowerShell version 2.0

· Microsoft Core XML Services (MSXML) version: Microsoft Core XML Services version 6.0

· .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 versiyonlarının her ikiside yüklü olmalı

Database Server özelliklerine göre gereksinimler :

System Center Operations Manager 2012, 32 bit SQL Server’ı SQL Reporting Services dahil olmak üzere hiçbir role için desteklemez.

Operations Manager Database Server

· Operating Systems: Windows Server 2008/2008 R2 (x64)

· SQL Version: SQL Server 2008 SP1 (x64) or SQL Server 2008 R2 (x64)

· SQL Collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

· SQL Full Text Search install edilmiş olmalı ve etkin (enabled) olmalı

· .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 versiyonlarının her ikiside yüklü olmalı

· SQL Server Agent service started durumda olmalı ve startup type automatic olarak set edilmeli

· Eğer System Center Operations Manager 2012’de Network Monitoring feature kullanılacak ise , tempdb database birden fazla spindles’a sahip farklı bir disk yapılandırmasına alınmalıdır. Örnek olarak RAID-5 bir yapı.

Data Warehouse Database Server

· Operating Systems: Windows Server 2008/2008 R2 (x64)

· SQL Version: SQL Server 2008 SP1 (x64) or SQL Server 2008 R2 (x64)

· SQL Collation: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

· SQL Full Text Search install edilmiş olmalı ve etkin (enabled) olmalı

· .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 versiyonlarının her ikiside yüklü olmalı

· SQL Server Agent service started durumda olmalı ve startup type automatic olarak set edilmeli

Agent’a göre gereksinimler

Operations Manager Agent- Windows

· Operating Systems: Windows Server 2003/2008/2008 R2, Windows XP Professional /Vista/7

· Processor Architectures: AMD64, i386, ya da IA64

· Microsoft Core XML Services version 6.0

System Center Operations Manager 2012 ,x64 tabanlı işletim sistemine sahip olan bir bilgisayara 32-bit agent kurulumunu desteklemez.

Operations Manager Agent – UNIX/Linux

Desteklenen işletim sistemleri:

· HP-UX 11i v2 and v3 (PA-RISC and IA64)

· Sun Solaris 8 and 9 (SPARC) and Solaris 10 (SPARC and x86)

· Red Hat Enterprise Linux 4, 5 and 6 (x86/x64)

· Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86), 10 SP1 (x86/x64), and 11 (x86/x64)

· IBM AIX 5.3 and 6.1 (POWER)

System Center Operations Manager 2012 Sanallaştırma desteği

System Center Operations Manager 2012 ‘nin tüm server özellikleri aşağıda belirtilen minimum sistyem gereksinimlerini karşıladıkları sürece tüm fiziksel ve sanal ortamlarda desteklenir. Bununla birlikte , performans nedenleri gözönüne alındığında operational database ve data warehouse database’in sanallaştırılması direk eklenmiş bir disk olmadıkça önerilmez.

System Center Operations Manager 2012 ‘nin tüm server özellikleri aşağıda belirtilen minimum sistyem gereksinimlerini karşıladıkları sürece tüm fiziksel ve sanal ortamlarda desteklenir. Bununla birlikte , performans nedenleri gözönüne alındığında operational database ve data warehouse database’in sanallaştırılması direk eklenmiş bir disk olmadıkça önerilmez.

Özellikle , herhangi bir System Center Operations Manager 2012 server özelliği çalışan sanal sistem , Sanal bilgisayar üzerindeki tüm etkinlik hemen sanal bir sabit disk işlenmemiş durumlar için herhangi bir fonksiyonelliği kullanmamalıdır. Bu durum aşağıdakileri içerir :

· point-in-time (çok kısa bir süre) snapshots kullanımı yapmak

· değişiklikleri geçici bir virtual hard drive’a yazmak

Bu System Center Operations Manager 2012 ‘de ile kullanılan sanallaştırma teknolojisi doğrudur.

Desteklenen Firewall Senaryoları :

Aşağıdaki tablo System Center Operations Manager 2012 için firewall içinden etkileşim özelliklerini aşağıdakileri içererek gösterir :

· Özellikler arasında iletişim için kullanılan portlar hakkında bilgi

· Inbound port olarak hangi yöne açılması gerektiği

· Port numarasının değiştirilip değiştirilemeyecek olması durumu

Özellik

Exception / İstisna

Port / Protocol

Yapılandırılma Şekli

Management Server

· System Center Management service

· System Center Data Access service

· Operations Manager Connector Framework

· Operations Manager Customer Experience Improvement

· Operations Manager Application Error Monitoring

5723/TCP

5724/TCP

51905/TCP

51907/TCP

51906/TCP

Setup

Web Console

Operations Manager Web Console

51908/TCP

Setup

Web Console, Forms Authentication, HTTP

World Wide Web Services, HTTP

80/TCP

Windows Firewall

Web Console, Forms Authentication, HTTP

Secure World Wide Web Service

443/TCP

Windows Firewall

Operational Database

SQL Server database server

Eğer named instance kullanılıyor ise , ekleyiniz

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Operations Manager data warehouse database

SQL Server database server

Eğer named instance kullanılıyor ise , ekleyiniz

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Operations Manager Reporting

SQL Server Reporting Services

80/TCP

Windows Firewall

Agent, manual installation of MOMAgent.msi

System Center Management Service

5723/TCP

Windows Firewall

Agent, push installation/repair/upgrade

· System Center Management Service

· File and Print Sharing

· Remote Administration

5723/TCP

137/UDP, 138/UDP, 139/TCP, 445/TCP

135/TCP, 445/TCP

Windows Firewall

Gateway

System Center Management Service

5723/TCP

Setup

Operations Manager Audit Collection Service database

SQL Server

Eğer named instance kullanılıyor ise , ekleyiniz

1433/TCP

1434/UDP

Windows Firewall

Operations Manager Audit Collection Service Collector

ACS Collector Service

51909/TCP

Windows Firewall

Yukarıda gösterilen tabloda ;

· Eğer default instance kullanılarak SQL Server 2008 SP1 ya da SQL Server 2008 R2 kurulu ise port numarası 1433 dür.

· Eğer SQL Server bir named instance ile kurulu ise muhtemelen bir dynamic port kullanıyordur.

Port’u belirlemek için aşağıdakileri yapınız :

1. SQL Server Configuration Manager’ı açınız.

2. SQL Server Network Configuration’ı açınız.

3. Protocols for INSTANCENAME ‘i açınız

4. TCP/IP’yi açınız

5. IP Addresses’leri tıkalyınız.

Port numarası IPAll altında bulunacaktır (genellikle TCP Dynamic Ports).

Desteklenen Cluster Yapılandırması :


Server Özelliği

Cluster Tipi

Notlar

System Center 2012 - Operations Manager Operational Database

Single Active-Passive cluster

Diğer System Center Operations Manager 2012 özellikleri cluster üzerinde ya da cluster node’ları üzerinde yüklü olmamalıdır.

System Center 2012 - Operations Manager Reporting data warehouse

Single Active-Passive cluster

Diğer System Center Operations Manager 2012 özellikleri cluster üzerinde ya da cluster node’ları üzerinde yüklü olmamalıdır.

Audit Collection Database

Single Active-Passive cluster

Diğer System Center Operations Manager 2012 özellikleri cluster üzerinde ya da cluster node’ları üzerinde yüklü olmamalıdır.

Sadece Cluster service quorum node clusterları desteklenmektedir. Multisite clusters (coğrafik olarak dağıtılmış clusterlar) tüm System Center Operations Manager 2012 , Operations Manager cluster roller için desteklenmektedir. System Center Operations Manager 2012 ‘de data için high availability ‘i sağlamaya yardım etmek için replication teknolojisi kullanılabilir. Bununla birlikte , bileşenler arasında oluşabilecek gecikmeler data replication’ın riske sokar ve failover sorunlarına yol açabilir.

Site’lar arasında data disklerinin mirroring’inin senkronize kullanılması önerilir :

· Data tüm sitelarda tam anlamıyla senkronize demektir.

· Sitelar arasında failover durumlarında uygulamanın davranışını düzeltmesini sağlar

Desteklenen fakat ÖNERİLMEYEN Cluster Yapılandırması :

Bu yapılandırmaların önerilmemesinin basilica nedeni SQL Server tabanlı bilgisayarlarda potansiyel olarak performansın etkilenmesidir. Dolayısıyla bu yapılandırmalar önerilmez.


Server Özelliği

Cluster Tipi

Notlar

Operational database ve Reporting data warehouse

· Operational database cluster’ın bir node’una kurulduğunda

· Reporting data warehouse cluster’ın diğer node’una kurulduğunda

Active-Active cluster kullanılabilir

Bu yapılandırmada SQL Server ile ilgili olarak bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz

Operational database, Reporting data warehouse, ve Audit Collection database

Tüm üç bileşen tek bir clusterda olduğu zaman Single Active-Passive ya da Active-Active cluster kullanılabilir

Bu yapılandırmada SQL Server ile ilgili olarak bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz.

Operational database ve audit collection database

Her iki bileşende tek bir clusterda olduğunda Single Active-Passive cluster kullanılabilir

Bu yapılandırmada SQL Server ile ilgili olarak bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz

Operational database ve Reporting data warehouse

Her iki bileşende tek bir clusterda olduğunda Single Active-Passive cluster kullanılabilir

Bu yapılandırmada SQL Server ile ilgili olarak bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz

Reporting data warehouse ve audit collection database

Her iki bileşende tek bir clusterda olduğunda Single Active-Passive cluster kullanılabilir

Bu yapılandırmada SQL Server ile ilgili olarak bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz

Monitored Item kapasitesi :

Monitored Item

Önerilen Limit

Eşzamanlı olarak kullanılabilecek Operation konsol sayısı

50

Bir management Server’a kendini rapor edebilecek Agent Monitored computer sayısı

3,000

Bir Gateway Server’a kendini rapor edebilecek Agent Monitored computer sayısı

2,000

Her bir atanmış Management Server’a Agentless Exception Monitored computer sayısı

25,000

Her bir Management Grup için Agentless Exception Monitored computer sayısı

100,000

Her bir Management Server için Collective client monitored computer sayısı

2,500

Her bir agent’ın multihoming için kullanabileceği Management server sayısı

4

Her bir Management Server için Agentless managed computer sayısı

10

Her bir Management Grup için Agentless managed computer sayısı

60

Her bir Management Grup için Agent managed ve UNIX ya da Linux computer sayısı

6,000 (50 açık konsol ile); 10,000 (25 açık konsol ile)

Her bir atanmış Management Server için UNIX ya da Linux computer sayısı

500

Her bir atanmış Gateway server için Unix ya da Linux computer sayısı

100

Her bir atanmış Management Server için URL sayısı

3,000

Her bir atanmış Management Grup için URL sayısı

12,000

Orkun AKSU

Comments (0)

Skip to main content