System Center Operations Manager 2012’ye Giriş–1 System Center Operations Manager 2012 ‘de bulunan yeni özellikler :


 

Root Management Server mimari geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 ‘de tüm Management Server’lar peer olarak bulunur. Root Management Server bulunmaz. İşyükü Management Group içerisinde bulunan tüm Management Server’lara bölünür. Bu durum Cluster ihtiyacı olmadan high availability ‘i sağlar. Tabiki bu yeni geliştirmenin bir sonucu olarak artık System Center Data Access ve System Center Management Configuration servisleri bütün Management Server’larda çalışır vaziyette bulunmaktadır. Daha önceki versiyonlarda bu servisler sadece Root Management Server üzerinde çalışır durumda idiler ve diğer Management Server’larda devre dışı (disabled) durumda idiler. Herhangi bir şekilde RMS ‘in devre dışı kalması sonucu promote işlemi ile birlikte bu servisler RMS olacak MS üzerinde çalıştırılır idi. Artık bu işleme de gerek kalmamıştır.

Resource Pool Yapılandırması :

Resource Pool işyükünü birden fazla Management server arasında dağıtma yeteneğini sağlamak için geliştirilmiştir.Bu işyükü (workload) aşağıdakiler gibi olabilir :

· Availability

· Network Device Monitoring

· Distributed monitor health rollup

· Group calculation

Agent Configuration konusundaki geliştirmeler :

Agent’ların birden fazla Management Group’a kendilerini rapor edebilmelerini sağlayacak yapılandırma değişikliği artık Control Panel ‘den yapılabilecek bir Operations manager Agent uygulaması ile her bir agent yüklü olan Windows tabanlı sistemden yapılabilir. Daha önceki versiyonlarda bu uygulama programs And Feautures altında System center Operations Manager 2007 R2 Agent yüklü uygulaması üzerinde Change seçeneği ile devam edilerek ve sonrasında Modify seçilerek manage Agent management Groups pencersinde aşağıdaki seçenekler ile yapılmakta idi .

· Add Management Group

· Remove Management Group

· Modify management Group

Operations Console üzerindeki geliştirmeler :

Konsolda hemen göze çarpmayan bazı değişiklikler göreceksiniz. Örneğin Actions çerçevesi artık Tasks olarak adlandırılmaktadır.Tasks pane , Navigation Tasks denilen ve seçilen obje için view ‘ları açmanızı kolaylaştıran yeni bir bölüm içerir.

Web Console geliştirmeleri :

Bu yeni versiyonda Web console Silverlight tabanlı olarak çalışır ve tüm Operations manager view’ları kulanılabilir haldedir.

Network Monitoring geliştirmeleri :

Operations Manager’ın bu versiyonunda network router ‘ları ve switch’lerini discover etmek ve monitor etmek ile ilgili olarak geliştirmeler yapılmıştır. Buna ilaveten ayrıca bu versiyon ile birlikte network router ‘larının ve switch’lerinin

· üzerlerinde bulunan interface ‘ler ve port’ların

· onların katıldıkları virtual Lan’ların (VLAN) !ların monitor edilmeside geliştirilmiştir.

Ayrıca bu versiyon ile birlikte discover edilmiş network device’ları silebilmeyi ve silinmiş network device’ların yeniden discover edilmesini engelleyebilirsiniz.

Application Monitoring geliştirmeleri :

Bu yeni versiyon Operations Manager ile birlikte ASP.Net uygulamaları ve web servisleri server-side ve client-side perspektifinden monitor edebilirsiniz. Bu size uygulamanın uygunluğunu ve performansı hakkında detayları edinmenizi sağlar ve böylelikle kesin çözümler konusunda size yardımcı olur.

Bu versiyonda application monitoring , bir web tabanlı uygulamanın nasıl çalıştığını anlamanız için aşağıdakileri belirtmenize izin vererek derinlemesine bakış sağlar.

· Settings

· Types of events to collect

· Performance goals to measure

· Servers to monitor

Bu sayede aşağıdakileri kolaylıkla görebilirsiniz.

· Problem ne sıklıkta oluşuyor.

· Problem oluştuğunda server nasıl performans gösteriyordu

· Güvenilmez olan slow request ya da method ile ilgili event silsilesi

Dashboard View geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 bir view içerisinde birden fazla panel bilgisini birleştiren geniş kapsamlı dashboard view’lar içerir. Bu dashboard view ‘ları My Workspace ve Monitoring workspace ‘e ekleyebilirsiniz. Bu dashboardları sharepoint integration’I ile birlikte sharepoint’e aktarabilirsiniz.Bu yeni versiyon Operations Manager’da dashboard view’lar aşağıdakileri içerir :

· Kişiselleştirilmiş layout (düzenleme , çizim )

· İçiçe geçmiş ( Nested ) dashboard view’lar

Windows PowerShell için Operations Manager geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 ‘de oldukça fazla yeni cmdlet’ler geliştirilmiştir. Bu cmdlet’ler sadece System Center Operations Manager 2012 ile uyumludur ve önceki versiyonlarda çalışmazlar.

System Center Operations Manager 2012 cmdlet’ler hakkında daha detaylı bilgi almak için

· Operations Manager command shell ‘i açınız

· Get-Help about_OpsMgr_WhatsNew komutunu uygulayınız

System Center Operations Manager 2007 cmdlet’lerinin System Center Operations Manager 2012’ye nasıl map ettiklerini görmek için ise

· Operations Manager command shell ‘i açınız

· Get-Help about_OpsMgr_Cmdlet_Names komutunu uygulayınız

UNIX/Linux tabanlı computer monitoring geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 ‘de UNIX tabanlı ve Linux tabanlı bilgisayarlarda ayrıcalıklı (privileged) operasyonlar icra edebilirsiniz. Bu işlem hedefteki UNIX tabanlı ve Linux tabanlı bilgisayarlarda ayrıcalıksız Run As account’ları “sudo” elevation ile birleştirerek uygulanır.

Bu kabiliyet Management Server üzerinde UNIX ya da Linux root password’lerinin detaylarına ihtiyaç duymayı saf dışı bırakır.Ayrıca UNIX ya da Linux administrator’ın domain içerisinde tamamen imtiyaz kontrolünü sürdürmeye devam eder.

System Center Operations Manager 2012 , ayrıca UNIX tabanlı ve Linux tabanlı bilgisayarlarda scripting ve background operasyonlarda agent maintenance fonksiyonlarını icra etmek için yeni Windows PowerShell cmdlet’ler içerir

Bunlara ilaveten resource pool özelliği UNIX ve Linux çalışan sistemleri destekler. Eğer bir management server arızalanır ise resource pool’da bulunan diğer Management Server high availability durumunu sağlamak için monitoring görevini devralır.

Config Service ölçeklemek ve federasyon geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 ‘de Management Configuration service’inin işyükü management group içerisindeki tüm management server’lara dağıtılmıştır.

Data Access Service Federation geliştirmeleri :

Management Configuration service’inde olduğu gibi Data Access service ayrıca federe durumdadır. Böylelikle her bir management server :

· Servisi etkin olarak çalıştırır.

· Console erişimini sağlar

Java Application Server Monitoring Desteği geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2012 ile başlayarak başlıca dört JEE application server’ları yönetmek için Management Pack sağlanmaktadır.Bunlar :

· JBoss

· Tomcat

· WebLogic

· WebSphere

JEE Application Server management pack’ler bir IT yöneticisine aşağıdakileri yapmasına olanak verir :

· Bir Managed Computer üzerinde çalışan bir application server’ın instance’larının otomatik olarak discover edilmesi

· Bu instance’ların temel olarak sağlık durumlarını monitor etmek

IT administrator application server’ın çalışıp çalışmadığını ve kaynak kullanımının arzu edilen eşikler (threshold) arasında olup olmadığını belirleyebilir.Bu temel monitor işlemi yüzlerce ya da binlerce sunucu içeren geniş datacenter’lar için oldukça iyi avantajlar sağlar.

On Demand Discovery geliştirmeleri :

Daha önceki versiyonlarda , eğer bir user database’de olan belirli bir obje hakkında bilgiyi beklemeksizin refresh etmeye ihtiyacı var idi ise bu durumda :

· Obje için discovery rule’un daha sıklıkta çalışması için override edilmesine ihtiyaç duyulurdu ya da

· Agent üzerinde cache temizlenirdi ve agent configurasyonu yeniden download ederken geçici olarak monitoring kaybedilirdi.

System Center Operations Manager 2012’de ise On Demand Discovery özelliği geliştirilmiştir. Bu özellik kullanıcıya herhangi verilen bir obje için discovery rule ‘u derhal çalıştırmaya izin verir.

Health Service’e Dependency Download geliştirmeleri :

System Center Operations Manager 2007 ‘de , bir Management Pack yeni bir unit module (managed assemblies, scripts, COM components ya da configuration data files ‘ın formunda ) oluşturulmasına ihtiyaç duyarak yazılabilirdi. Yeni monitoring senaryolarını karşılamak için , unit module tarafından temsil edilen gerçek binary ya da file hedefteki Health Service üzerine manuel bir şekilde kurulmaya ihtiyaç duyardı.

Bu sorun System Center Operations Manager 2012 ‘de adreslenmiş durumdadır böylelikle bir Management Pack içindeki tüm bağımlılıklar hedefteki Health Service üzerine otomatik olarak download edilmektedir.

 

Orkun AKSU

Comments (0)

Skip to main content