SCCM 2012 yükledikten sonra ne yapmam gereklidir?


Bölüm 3

How to / Nasıl yaparım:

 

Aşağıdaki sıralama benim kendi açımdan düşündüğüm bir sıralamadır bunu değiştirebilirsiniz. SCCM 2012 yükledikten sonra yapılandırmada size yardımcı olabilecek adımlar:

 

1.       Configure Discovery for Configuration Manager 2012

Active Directory System Discovery

Active Directory User Discovery

Active Directory Group Discovery

Network Discovery

Heartbeat Discovery

Boundaries and Active Directory Forest Discovery

Discovery ayarları sizin cevrenizdeki bilgisayarları bulmaya ve yönetmeye yardımcı olacaktır. Bu ayarlar mutlaka yapılmalı. Network discovery çok tavsiye etmem, network de bulunan ve yöneteliyemecek objelerde bulucaktır (Router/HHUB/Switch/Printer…). SCCM 2012 artık Kullanıcı bazlı çalışacağı için mutlaka “User discovery” çalıştırın.

 

Discovery ayarlarını ilerki bloglarımda tekt tek anlatacağım.

 

 

 

2.       Configure Client Settings for Configuration Manager 2012

Cevrenizdeki PC ve artık User ayarları bu bileşen üzerinden yapabiliyorsunuz. BÜYÜK değişiklik: Artık farklı collection için farklı ayar yapabiliyoruz.

Mümkün olduğu kadar  “Default Client ve User settings” dokunmayalım, yeni bileşen yaratın ve onun üstünden ayarlayalım.

 

 

3.       Configure Boundaries and Boundary Groups for Configuration Manager 2012

SCCM 2012 Discovery ile beraber otomatik Boundary ler sccm e ekleniyor ama devreye geçmiyorlar (Yani Site code eklenmiyor). Boundari leri devreye almak için Boundary Group yaratmanız gereklidir. Burada isterseniz tüm subnet yada Site boundarilerinizi bir gurup içinde toplayabilirsiniz. Boundary guruplar içinde SCCM Site ekleme imkanı veriliyor. Burada SCCM Site eklediğiniz anda boundary altındaki objeleri yönetebilirsiniz. (SCCM 2007 den bildiğimiz Assigned = YES olayı)

 

 

4.       Configure Distribution Point Groups

Distribution point gurubu öncedende vardı. Bu gurup altına yeni bir DP eklediğiniz anda tüm paketler bu DPye eklenir ve kopyalama işlemi başlar.

Ayrıca bu guruplara Collection da ekleyebiliriz. Paket işelmi sırasında collection verdiğiniz takdirde otomatik olarak bu DP lere gönderilecektir.

 

 

5.       Configure the Status System for Configuration Manager

SCCM durum ayarları:

Status Summarizers: Hangi bileşenler ve hangi sıklıkta gelecek durum bilgileri.

Application Deployment Summarizer:

Application Statistics Summarizer

Component Status Summarizer

Site System Status Summarizer

Status Filter Rules: Kendi isteğine gore kural yaratmak isteyenler için

Status Reporting: SCCM agentler için raporlama durumu

 

6.       Configure Maintenance Tasks for Configuration Manager Sites

Bakım görevleri: eski verileri temizlemk için yararlıdır.

 

 

7.       Configure Site Components for Configuration Manager 2012

Farklı isteklere gore farklı bileşenler yüklenmesi gereklidir:

Bu bileşenler bazıları CAS üstüne kurulamaz. (MP/DP)

 

Application Catalog Website Point: Kullanıcıların bağlanabilecği bir Web sitesi. Admin burada ister ise program yükleme imkanı verebilir.

Application Catalog Web Service Point: Kullanıclar için Web siesi için alt yapı diyelim.

Asset Intelligence Synchronization Point: Online Microsoft a bağlanıp Asset Intelligence kataloğunu senkronize eder.

Enrollment Point: Mobile Device management için gereklidir MDM

Enrollment Proxy Point: Mobile Device management için gereklidir MDM

Fallback Status Point: SCCM ajan yüklemesinde hata oluşursa SCCM sunucuna durum raporu gönderilir

Out of Band Service Point: SCCM ajanı olmadan PC/Server Bios una bağlanıp bilgi toplanabilir.

 

 

 

Source: http://blogs.msdn.com/b/scstr/

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content