System Center Configuration Manager 2012 (ConfigMgr 2012; SCCM 2012)


 

Bölüm 2.

ConfigMgr 2012 yüklenmesi (RC2 dir bu yüklenme şekli RTM de değişebilir)

Gerekimseler: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx

ConfigMgr 2012 kurmadan önce CAS ve PRI yada tek PRI kurmak istiyorsunuz karar vermeniz gereklidir. Yalnız PRI kurarsanız sonran bu suncuyu bir CAS altına ekliyemiyorsunuz!

En az OS işletim sistemi 2008 SP2 ve SQL 2008 SP2 CU7 olması gereklidir, diğer gerekimseleri yukarıdaki linkten bakabilirsiniz. Ayrıca Setup başlatıldığında “Prerequisite Check” çalıştığında eksik olan gerkimseler gösteriyor olacak.

Örnek:

image

Adım 1.

SQL Server gerek imsileri: (Central Administration ve Primary Site sunucu kurmak istersek)

o SQL Database Engine

o SQL Server Replication

o SQL Client Tools Connectivity

o SQL Client Tools Backwards Compatibility

o SQL Management Tools (tümünü)

o SQL Reporting Service (bu CAS - Central Administration Sunucu üstünde olacağına düşünerek Primary Site sunucusunda gerekmez)

o SQL dil seçeneği olarak: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

o SQL Instance üstünde başka bir ürün bulunmaması gerekli, tek ConfigMgr için kullanabiliriz Instance’I ve her iki Site için aynı Remote SQL Sunucusunu kullanıyorsak bunlarda farklı Instance lar üstünde olması gereklidir.

o Kullanılan Portlar 1433 (SQL Server) ve 4022 (SQL Service Broker) static olması gereklidir, deafault Instance kullanmıyorsak!

o RC2 için Servisleri “Local System” olarak ayarlamanızda fayda vardır bu RTM için mutlaka değişecektir. Veri tabanı syncronisationu yoksa sertifika sorunu ile çalışmayabilir.

o Central Administration ve Primary Site için SQL remote ise bu Sunucuları SQL Sucunusunda Local Administrator gurubuna ekliyeli.

o Firewall Rule yaratın ve Port 1433 ile 4022 SQL Sunucular arasında açık olsun

Adım 2.

Active Directory SCCM 2007 için extend olmuşsa tekrar extend etmenize gerek yoktur

Adım 3.

Gerekimseler 1:

o IIS default oalarak yükleyelim ve bunlarıda seçelim:

o ASP.Net

o Windows Authentication

o Dynamic Content Compression

o IIS Metabase Compability

o IIS 6 WMI Compability

o Netframework 3.5 ve WCF Activation

o Background Intelligent Transfer Service (BITS)

o Remote Assistance

o Remote Differential Compression

Gerekimseler 2:

o WSUS SP2 yükleyelim. Ve bu soru geldiğinde bunu seçelim:

o WSUS son yükleme aşamasnda WSUS setup açılacaktır burada herhangi bir ye ayar yapmayalım ve wizard tı kapatalım.

image

Gerekimseler 3:

Dotnetframework Client 4 Full yüklenmesi gereklidir:

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=41&SrcFamilyId=0A391ABD-25C1-4FC0-919F-B21F31AB88B7&SrcDisplayLang=en&u=http%3a%2f%2fdownload.microsoft.com%2fdownload%2f9%2f5%2fA%2f95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE%2fdotNetFx40_Full_x86_x64.exe

 

Adım 4.

ConfigMgr 2012 setup başlatalım (splash.hta) ve Install dedikten sonraki adımlar bu şekildedir:

image

CAS baştan kurulmalıdır.

Lisans anlaşmasını “Accept diyelim” ve lisans numarası varsa girelim, yok ise Evulation kurulumu yapılacaktır.

image

Internet bağlantısı şart. Bu pencerede bazı gerekimseler indirelecek ve yükleme aşamasında kullanılacaktır. Indirilen dosyalar Client yüklemelerindede gereklidir. Bu klasörü Primary Sunucu içinde kullanabilirsiniz. Klasörü siz istediğiniz yere yaratabilirsiniz.

image

Dil seceneğinde Türkçe yoktur.

Primary yüklenir iken CAS de olmayan bu soru gelecektir:

image

RC2 şu an Client Dil seçenkleri mevcut değil ama RTM olduğunda gelecektir. Burada Türkçe Client dili seçme imkanı olcaktır. SCCM 2007 de ICP Client pack yüklemek zorundaydık bu ortadan kalktı.

image

Yukadıdaki sorular 2007 den tanıdık. 3 harf veya rakam olarak Site code ve kısa bir tanıtım.

image

SQL Server ve Instance ismi. Default Instance kullanılıyorsa boş kalabilir.

image

Provider hangi sunucuya kurulacak. Default kendi üstünedir ama farklı bir Sunucuda kullanilibilinir. ConfigMgr de artık 5 providera kadar desktek veriliyor.

image

image

image

Primary Site kurulumunda aşağıdaki farklılıklar vardır:

image

image

Burada CAS site sunucusunu FQDN ismini belirtmek gerekiyor. Diğer adımda MP ve DP kurulumu olcağı için size Clientların nasıl bağlanacağını soracaktır, secenek olrak HTTPS Only yada HTTPS or HTTP.

HTTPS seçerseniz Sertifkaları eklemeniz gereklidir. SCCM 2012 için Document Signing sertifikası artık gerekmiyor.

 

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content