SCCM sayısnı için bir Active Directory SQL Query


Bu Query size AD de olan ama Configmgr içinde olmayan PC/Sunucları sayısını, işletim sistemi, servis packı getirecektir. Kırmızı işaretli bölümleri kendi cevrenize göre değiştirmeniz gereklidir:

SQL Management Studio açıp aşağıda gördüğünüz query leri çalıştıralım

1. exec master.dbo.sp_addlinkedserver 'ADSI', 'Active Directory Service Interfaces', 'ADSDSOObject', 'BackupDc.scsturkey.com'
2. exec master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = N'ADSI', @locallogin = NULL , @useself = N'False', @rmtuser = N'<Domian>\<User Id>', @rmtpassword = N'<Password>' >>>>> Bunu gerekirse çalıştırın (domain admin hakkınız yoksa buraya bir domain admin accountu gereklidir)
3. This query will give you a count of all OS that are NOT within ConfigMgr (or SMS)

select

AD.cn as 'PC Name(AD)',
AD.operatingSystem as 'OS (AD)',
AD.operatingSystemServicePack as 'SP (AD)' from

openquery (ADSI,'SELECT cn, operatingSystem, operatingSystemServicePack FROM ''LDAP://Backupdc.scsturkey.com'' WHERE objectCategory = ''Computer''') as AD

Where
AD.cn not in (Select name0 from v_GS_Computer_System as CS)
order by
AD.cn,
AD.operatingSystem,
AD.operatingSystemServicePack

Şimdi diyeceksiniz bunu zaten Collection count içinde görebiliyorum, haklısınız ama şimdi bir aşağıdaki querylere bakalım:

SCCM Client yüklü olmayıp 60 günden eski olanlar ve “AD System Group Discovery” den gelenleri göster:

SELECT * FROM System_Disc SD
Join DiscItemAgents DIA ON SD.ItemKey = DIA.ItemKey
WHERE DIA.AgentID =
(SELECT AgentID FROM Agents WHERE AgentName='SMS_AD_SYSTEM_GROUP_DISCOVERY_AGENT')
AND SD.Client0 IS NULL AND DIA.AgentTime < GETDATE()-60

SCCM Client yüklü olmayıp 60 günden eski olanlar ve “AD System Discovery” den gelenleri göster:

SELECT * FROM System_Disc SD
Join DiscItemAgents DIA ON SD.ItemKey = DIA.ItemKey
WHERE DIA.AgentID =
(SELECT AgentID FROM Agents WHERE AgentName='SMS_AD_SYSTEM_DISCOVERY_AGENT')
AND SD.Client0 IS NULL AND DIA.AgentTime < GETDATE()-60

SCCM Client yüklü olmayıp 60 günden eski olanlar ve “AD System Group Discovery” den gelenleri Sil:

DELETE SD FROM System_DISC SD
Join DiscItemAgents DIA ON SD.ItemKey = DIA.ItemKey
WHERE DIA.AgentID =
(SELECT AgentID FROM Agents WHERE AgentName='SMS_AD_SYSTEM_GROUP_DISCOVERY_AGENT')
AND SD.Client0 IS NULL AND DIA.AgentTime < GETDATE()-60

SCCM Client yüklü olmayıp 60 günden eski olanlar ve “AD System Discovery” den gelenleri Sil:

DELETE SD FROM System_DISC SD
Join DiscItemAgents DIA ON SD.ItemKey = DIA.ItemKey
WHERE DIA.AgentID =
(SELECT AgentID FROM Agents WHERE AgentName='SMS_AD_SYSTEM_DISCOVERY_AGENT')
AND SD.Client0 IS NULL AND DIA.AgentTime < GETDATE()-60

 

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content