Bakım görevleri için bir SQL Query (Maintenance Task)


 

SCCM Maintenance altında ayarladığınız görevlerin çalışıp çalışmadığını, ne zaman çalıştığını ve süresi gibi bilgileri aşağıdaki Query ile görebilirsiniz.

select *,
floor(DATEDIFF(ss,laststarttime,lastcompletiontime)/3600) as Hours,
floor(DATEDIFF(ss,laststarttime,lastcompletiontime)/60)- floor(DATEDIFF(ss,laststarttime,lastcompletiontime)/3600)*60 as Minutes,
floor(DATEDIFF(ss,laststarttime,lastcompletiontime))- floor(DATEDIFF(ss,laststarttime,lastcompletiontime)/60)*60 as TotalSeconds
from SQLTaskStatus

 

image

 

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content