Operations Manager 2007 R2 ortamında 4502 hataları


RMS de 4502 operations manager eventleri genelde bize “Group Calculation” hataları bize vermektedir. Aşağıda bu event örnek olarak verilmiştir. Group calculation Operations Manager tarafında ki grupların memberlarını doldurmak için kullanılır. Her bir MP yüklenmesinde yeni o teknoloji ile ilgili classlar ve gruplar mevcuttur. Bu grupların doldurulması bu süreçten geçmektedir. Aşağıdaki eventin ayrıntısından anlayacağımız gibi sorunun sebebi .Net framework temelli bir sıkıntı. CLR entegrasyonu default olarak off durumundadır ve aktif hale getirilimesi gerekir. Bunu sağlamak için hemen aşağıdaki sorguyu SQL operations manager databasinde çalıştırabilirsiniz .

SQL Management Studio arayüzünü Operations Manager DB nin bulunduğu serverda açalım.

Yeni bir sorgu penceresinde aşağıdaki sorguyu çalıştıralım

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'clr enabled', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO

 

Daha detaylı bilgiyi http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms131048.aspx linkinden bulabilirsiniz.

 

Log Name:      Operations Manager
Source:        HealthService
Date:          5/28/2010 4:05:33 PM
Event ID:      4502
Task Category: None
Level:         Error
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      XXXXXXX
Description:
A module of type "Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.GroupCalculationModule" reported an exception System.Data.SqlClient.SqlException: Execution of user code in the .NET Framework is disabled. Enable "clr enabled" configuration option.
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DataAccess.SqlRetryHandler.ExecuteReader(ExecuteArguments executeArguments, QueryResults& queryResults)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DataAccess.SqlRetryHandler.Execute[T](ExecuteArguments executeArguments, RetryPolicy retryPolicy, GenericExecute`1 genericExecute)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DataAccess.SqlRetryHandler.ExecuteReader(SqlCommand sqlCommand, IList`1 prologEpilogList, IList`1 projection, QueryDefinition queryDefinition, RetryPolicy retryPolicy)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DataAccess.QueryRequest.Execute(SqlNotificationRequest sqlNotificationRequest)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.QueryGenerator.ExecuteSnapshotQuery(MembershipRule membershipRule, DatabaseConnection databaseConnection)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.ExpressionEvaluatorForSnapshot.EligibleBySnapshotResults(MembershipRule membershipRule, DatabaseConnection databaseConnection)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.ExpressionEvaluatorForSnapshot.GetRelationshipChangesForSnapshot(MembershipRule membershipRule, Guid groupInstanceId, Guid groupTypeId, Guid relationshipId, IList`1 groupKeyNameValuePairs, DatabaseConnection databaseConnection)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.MembershipRuleEvaluator.EvaluateSnapshot(MembershipSubscription subscription, DatabaseConnection databaseConnection)
   at Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.DatabaseQueryModules.MembershipCalculationManager.SnapshotCalculation(MembershipSubscription membershipSubscription, DatabaseConnection databaseConnection) which was running as part of rule "UINameSpace1d3dfdbd62fa482698e8becbf052edbf.Group.DiscoveryRule" running for instance "Test" with id:"{DC0D5D9F-9494-CF8B-526F-2FC3AF7FE8FC}" in management group "XXXXXX".


Comments (0)

Skip to main content