SCOM 2007 SP1’de Instant Messaging Notification Yapılandırması


System Center Operations Manager 2007 özelliklerinden en hayati olanlarından biri notification’lardır. 3 farklı notification oluşturma yöntemi vardır. E-mail , IM ve SMS

Bu makalede IM ile alertlerin belirli bir alıcıya gönderilmesini anlatacağım.

Operations Manager Console üzerinden Administration sekmesine geliniz ve buradan Settings alanına tıklayınız.

Settings alanında Notification özelliklerine geliniz ve Instant Messaging tabına geliniz.

Burada aşağıdaki gibi Enable Instant Messaging notifications kutucuğunu işaretleyiniz.

IM Server kısmına Office Communication Server ‘ınızın FQDN adresini yazınız

Return address kısmına bu notification’ın alıcılara hangi user account’undan geliyor olarak görüneceğini seçiniz. Ben aynı zamanda bu account’u Notification Account olarak ayarlayacağım.

Protocol kısmında OCS server’a TCP ile bağlanılacak ise 5060 portunun seçili olduğunu doğrulayınız. Eğer TLS ile bağlanılacak ise bu durumda port 5061 seçilmelidir.

12

Eğer TCP yi seçerseniz OCS tarafında TCP nin etkinleştirildiğini doğrulamanız gerekmektedir.

1

Bu işlem için OCS server Console üzerinde OCS server’ınızı bulunuz ve Front End Properties kısmını açınız. Burada default durumda sadece 5061 numaralı portu göreceksiniz. Bu raya TCP 5060 ‘ı ekleyiniz.

15

Operations Manager Console üzerinden Administration sekmesine geliniz ve buradan Notifications altında bulunan Recipients alanında sağ klik ile New Notification Recipient alanına tıklayınız.Burada istediğiniz kadar recipient oluşturabilirsiniz. Ben test için opsnotifyim isimli bir kullanıcıyı recipient olarak ayarladım.

2

Notification Devices kısmında ise Instant Messaging kısmını seçiyoruz ve delivery address for the selected channel için o user sip adresini tanımlıyoruz. SIP adresi e-mail adresinden farklı olabileceği için buraya dikkat etmenizi öneririm. Sonrasında bu kullanıcının hangi zamanlarda IM notificationları alacağını schedule tabından ve Bu Notification Device için isim verebileceğiniz alanı General ksımından yapılandırabilirsiniz.

3

4

Artık bu Noticication recipient için Subscription yapacağız. Bu işlemi birden fazla kullanıcıya yapabileceğimiz gibi tek bir kullanıcıya da uygulayabiliriz.Örneğin Active Directory ile ilgili gelen alertleri sadece AD ile ilgili adminlere Exchange ile ilgili alertleri Exchange adminlere gönderebilirsiniz.

Operations Manager Console üzerinden Administration sekmesine geliniz ve buradan Notifications altında bulunan Subscriptions alanında sağ klik ile New Notification Subscription alanına tıklayınız

Bir Subscription ismi veriniz ve bu subscription hangi recipient’lere uygulanacak ise o userları seçiniz.

Alert Criteria alanlarında hangi tür alertlerin bu recipient’e gönderilebileceğini belirleyebilirsiniz.

Diğer alanları default ayarlarda da bırakabilirsiniz ya da ihtiyacınıza göre de yapılandırabilirsiniz.

5

Şimdi sıra Notification account’umuzu SCOM üzerinde tanımlamaya geldi. Ben daha önce belirttiğim gibi Return address olarak kullandığım opsnotifyadmin account’umu Notification account olarak yapılandıracağım.

Öncelikle bu account’u hem Management Server lar üzerinde hem de OCS server üzerinde Local Administrator olacak sekilde yapılandırıyorum.

8

Operations Manager Console üzerinden Administration sekmesine geliniz ve buradan Security altında bulunan Run As Accounts alanında sağ klik ile Create Run As Account seçeneğine tıklayınız

Ben bu örneğimde IM Notification Account isimli Type ‘ı Windows olan bir Run As account oluşturdum. Account tabında opsmgrnotifyadmin kullanıcımızı tanımladım.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha Sonra Operations Manager Console üzerinden Administration sekmesine geliniz ve buradan Security altında bulunan Run As Profiles alanında Notification Account seçeneğine tıklayınız. Run As Accounts tabına geliniz ve New butonunu tıklayınız.

IM Notification Account isimli oluşturduğumuz account’u seçiniz ve işlemi sonlandırınız.

7

Artık bu işlemleri uyguladıktan sonra SCOM console üzerine gelen alertler ,

10

Tanımladığımız alıcının Communicator IM uygulamasına gelecektir.

 11

Burada from kısmında return adresimiz olan opsmgrnotifyadmin olduğuna dikkat ediniz.

Orkun AKSU

Comments (0)

Skip to main content