Operations Manager konsol benzeri alert rapor sorgusu


Konsolda bulunan "Alert View" da bulunanları bir raporda nasıl görebiliriz? Bilindiği gibi alertler bir management servera ve oradan önce operations manager DB ye , bu noktadan sonra operations manager data warehouse 'a yazılır.

Alert ile ilgili "Microsoft Generic Library" altında bir rapor mevcut ve bunu çalıştırdığınızda aşağıdaki raporu alırsınız.

kel3

Adı üstünde generic reports, şayet daha farklı kuruma uygun bir rapor istediğinizde yada bir rapordan ziyade bir sorguya ihtiyaç duyasarsanız. Bunun ile ilgili aşağıda yazmış olduğum bir sorgu ilham verebilir. Bu sorgu konsoldan alıştığımız şekilde bilgileri bize ulaştırabilir.

USE OperationsManagerDW
SELECT ME.FullName
    ,[AlertName]
    ,[AlertDescription]
    ,'SeverityType' =
CASE
    WHEN [Severity]='0' THEN 'Information'
    WHEN [Severity]='1' THEN 'Warning'
ELSE 'Error'
END
    ,[Priority]
    ,[Category]
    ,'ResolutionStates' =
CASE
    WHEN ARS.ResolutionState='0' THEN 'NEW'
ELSE 'CLOSED'
END
    ,ARS.TimeInStateSeconds
    ,ARS.TimeFromRaisedSeconds
    ,ARS.StateSetDateTime
    ,ARS.StateSetByUserId
    ,ARS.DWCreatedDateTime
    ,[RaisedDateTime] AS 'Created'
    ,[RepeatCount]
FROM [OperationsManagerDW].[Alert].[vAlert] A
    INNER JOIN Alert.vAlertResolutionState ARS ON
    ARS.AlertGuid=A.AlertGuid
    INNER JOIN dbo.vManagedEntity ME ON
    ME.ManagedEntityRowId= A.ManagedEntityRowId
ORDER BY [DBCreatedDateTime] DESC

Gültekin Bütün

Comments (0)

Skip to main content