SCCM ve Bileşenleri – verbose logging nasıl açılır?


 

SCCM loglarını incelediğinizde burada çok bilgi görmüyor olabilirsiniz onun için sorun yaşadığınızda Verbose/Debug yada NAL logging açmak gerekebilir. Bu logging size çok daha detaylı bilgi verecek ve böyle sorunun kaynağını bulmakta yardımcı olcaktır.

 

Server verbose Logging:

1 – açık demek

0 – kapalı demek

 

 

SCCM ve bileşenler:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing\ENABLED=1                   - (REG_DWORD – Genel SCCM Logging açmak)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing\xxxxxxx\Enabled=1           - (REG_DWORD – SCCM’de ne kadar Role açtıysanız ona göre buradaki bileşimler değişebilir)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing\xxxxxxx\MaxFileSize=3000000 - (REG_DWORD – 3 MB büyük – NAL ve Debug loggingde bunu daha çok büyütmekte fayda var)

 

Önemli bileşenler SQL ile bağlantılı olduğu için SQL logging açmak önemli:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing\SQLENABLED=1 - (REG_DWORD)

SQL ve SCCM bileşen logları bunlar:

ciamgr.log     - SMS_CI_ASSIGNMENT_MANAGER

colleval.log   - SMS_COLLECTION_EVALUATOR

compsumm.log   - SMS_COMPONENT_STATUS_SUMMARIZER

dataldr.log    - SMS_INVENTORY_DATA_LOADER

ddm.log        - SMS_DISCOVERY_DATA_MANAGER

distmgr.log    - SMS_DISTRIBUTION_MANAGER

hman.log       - SMS_HIERARCHY_MANAGER

objreplmgr.log - SMS_OBJECT_REPLICATION_MANAGER

offermgr.log   - SMS_OFFER_MANAGER

offersum.log   - SMS_OFFER_STATUS_SUMMARIZER

policypv.log   - SMS_POLICY_PROVIDER

sinvproc.log   - SMS_SOFTWARE_INVENTORY_PROCESSOR

sitestat.log   - SMS_SITE_SYSTEM_STATUS_SUMMARIZER

smsdbmon.log   - SMS_DATABASE_NOTIFICATION_MONITOR

statesys.log   - SMS_STATE_SYSTEM

statmgr.log    - SMS_STATUS_MANAGER

swmproc.log    - SMS_SOFTWARE_METERING_PROCESSOR

wcm.log        - SMS_WSUS_CONFIGURATION_MANAGER

wsyncmgr.log   - SMS_WSUS_SYNC_MANAGER

 

 

SMS Provider

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Providers\Logging Level=1             - (REG_DWORD)

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Providers\SQL Cache Logging Level=1   - (REG_DWORD)

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SMS\Providers\Log Size MB=1               - (REG_DWORD)

 

Provider logging içeren SCCM logumuz şunlar:

SMSPROV.LOG

 

 

NAL logging:

Bazen verbose logging içindeki bilgiler yeterli olmaya bilir ve NAL logging açılır. Dikkat: NAL logging çok detaylı bir şekilde loglar onun için Log dosyasını büyük tutmakta fayda var.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NAL\Logging

- DataType: REG_DWORD - Log To=3

- DataType: REG_DWORD - Verbosity=7

 

NAL logging ayarlanabilir değerleri:

NAL_LOG_VERBOSITY_LEVEL_1 = Errors

NAL_LOG_VERBOSITY_LEVEL_2 = Warnings

NAL_LOG_VERBOSITY_LEVEL_4 = Information

NAL_LOG_VERBOSITY_LEVEL_7 = Errors,Warnings,Information

 

NAL logging içeren SCCM loglarımız şunlar:

compsumm.log - SMS_COMPONENT_STATUS_SUMMARIZER

distmgr.log  - SMS_DISTRIBUTION_MANAGER

inboxmgr.log - SMS_INBOX_MANAGER

ntsvrdis.log - SMS_WINNT_SERVER_DISCOVERY_AGENT

sitecomp.log - SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER

sitestat.log - SMS_SITE_SYSTEM_STATUS_SUMMARIZER

smsexec.log  - SMS_EXECUTIVE

 

 

ÖNEMLİ:

Registry değişiklikleri çalışması için:

Stop SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER

Stop SMS_EXECUTIVE

Start SMS_EXECUTIVE

Start SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER

 

SCCM Agent (Workstation):

 

CCM için verbose logging:

Administrator için bu Key’e “full rights” vermeniz gerekli – varsayılan yoktur.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\CCM\Logging\@GLOBAL

Set the following values:

LogEnabled = 1

LogLevel = 0

LogMaxSize = 40000000

LogDirectory = c:\windows\system32\ccm\logs  (Logları farklı bir yere yazdırmak istiyorsanız)

LogMaxHistory = 1  (büyüklüğü dolan logları ne kadar tutsun > buradaki bir: bir eski logu tutuyor olacak. Misal: execmgr.log ve execmgr.lo_ olacak.

 

Verbose logging yeterli değilse CCM DebugLogging:

Bu reg keyi yaratmanız gerekli:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\CCM\Logging\DebugLogging

- DataType: REG_SZ - Enabled=TRUE  

 

 

WMI:

SCCM agent tamamen WMI bazlı olduğu için WMI verbose logging açmak faydalı olacaktır:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Logging=0    - (REG_SZ - Disabled)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Logging=1    - (REG_SZ - Error only)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Logging=2    - (REG_SZ - Verbose)

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Log File Max Size=4000000 - (REG_DWORD - WMI 2 yaparsanız gerekecektir)

 

ÖNEMLİ:

Registry ve WMI değişiklikleri çalışması için:

Restart Computer

 

 

Diğer önemli bileşen:

WSUS + SCCM bileşen:

Set HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Components\SMS_WSUS_SYNC_MANAGER

- DataType: REG_DWORD - LogLevel=3

 

LOG_SUMMARY = 1;

LOG_DETAIL  = 2; default

LOG_VERBOSE = 3;

LOG_DEBUG   = 4;

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content