SCCM Agent yüklenmesi


SCCM agent yüklenmesinde sorun varsa nasıl analiz yaparım diyorsanız, aşağıda işlemin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz:

Bu örnek bütün Windows OS için geöerlidir: Windows XP / Windows Vista /Windows 7 / Windows 2003 Server /Windows 2008 Server

SCCM agentimizi ya manüel ya da otomatik olarak tetikleyebiliriz ve bu işlem gerçekleştikten sonra takip etmeniz gereken adımlar şunlar:

PartitionOfSCCMInstallation:\System Center Configuration Manager\Logs\ccm.log

 

======>Begin Processing request: "VLWZRQZW", machine name: "Test"                                           

1.        ---> Trying each entry in the SMS Client Remote Installation account list                                           

2.        ---> Attempting to connect to administrative share '\\Test.SEN.local\admin$' using account 'sen\administrator'  

3.        ---> Connected to administrative share on machine Test.SEN.local using account 'sen\administrator'   

4.        ---> Attempting to make IPC connection to share <\\Test.SEN.local\IPC$>                 

5.        ---> Searching for SMSClientInstall.* under '\\Test.SEN.local\admin$\'    

6.        ---> System OS version string "6.0.6001" converted to 6,00   

7.        ---> Mobile client on the target machine has the same version, and 'forced' flag is turned on.                  

8.        ---> Creating \ VerifyingCopying exsistance of destination directory \\SCCM\admin$\ccmsetup.               

9.        ---> Copying client files to \\Test\admin$\ccmsetup.                   

10.     ---> Copying file "C:\SCCM\bin\I386\MobileClient.tcf" to "\\Test\admin$\ccmsetup\MobileClient.tcf" 

11.     ---> Created service "ccmsetup" on machine "Test".                                            

12.     ---> Started service "ccmsetup" on machine "Test".                                              

13.     ---> Deleting SMS Client Install Lock File '\\Test.SEN.local\admin$\SMSClientInstall.BAL'                                

14.     ---> Completed request "VLWZRQZW", machine name "Test".                                              

15.     --->Deleted request "VLWZRQZW", machine name "Test"                                

16.     <======End request: "VLWZRQZW", machine name: "Test". 

 

Buradaki “Test” benim PC ismimdir.

 ======>Begin ‘den itibaren SMS_CLIENT_CONFIG_MANAGER bir Process-Thread başlatır ve PCmize bağlanıp agent yükleme işlemini başlatır. Bu Process-Thread işlem sonuna kadar hep aynı kalır, bunu vurgulamamın nedeni vardır: SCCM Server üzerinde önceden Client yüklenmeye çalışıldıysa veyahut “Automatic Client Installation” açık ise ccm.log içinde yüzlerce PC yükleme işlemi ile karşılaşabilirsiniz bu satırları birbirinde tek ayırma yöntemi “Process-Thread” numarasıdır. Process-Thread numarası üzerinden işlemi takip edip sorun olup olmadığına bakabilirsiniz.

 

Ccm.log isterseniz Notepad ile açabilirsiniz ama size “SMS 2003 Toolkit 2” içinde bulunan “SMS Trace” programını tavsiye ederim, buradan indirebilirsiniz: http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx

 

1.       SCCM üzerinde ekli olması gereken kullanıcı isimlerine ulaşmaya çalışıyoruz

2.       SCCM Server bu kullanıcı ile: “sen\administrator”  bilgisayara “Admin$” klasörüne (yani C:\) bağlanmaya çalışacak.

Bu kullanıcı ismini önceden belirlemeniz gerekli  “Client Installation Methods >Client Push Installation” properties içinde “Accounts” bölümünde. Burada isterseniz birden fazla kullanıcı ismi belirleyebilirsiniz. Bu kullanıcının PCler üzerinde administrator hakkı olması gerekli. Burada bir “Domain Admin” hakkı olan bir kullanıcı kullanabilirsiniz.

Dikkat:

Buraya eklediğiniz kullanıcı şifresini Active Directory’de değiştirirseniz bunu ayrıca SCCM üzerinde de yapmanız gerekli aksi takdirde 1. Satırdan sonra bu hataları göreceksiniz:  “---> WNetAddConnection2 failed”

3.       PC bağlanabildiğimizin bilgisi

4.       IPC bağlantısı kurulmaya çalışılıyor

5.       PC üzerinde SCCM /SMS agent versiyonu varmı diye aranıyor

6.       İşletim systemi versionu öğreniliyor. Bendeki 6.0.6001 (20008 Server)

7.       SCCM agent bulunuyor ve yüklenecek olan ile kıyaslanıyor (Bu SCCM agent olmayan PCsilerde yoktur)

8.       SCCM x32 bit sistemlerde SCCM agent yükleme klasörü yaratır  “Windows\system32\ccmsetup”.

X64 Bit sistemlerde bu “Windows\ccmsetup” altındadır . SCCM Client setup dosyaları SCCM Server üzerinden alınır: PartitionOfSCCMInstallation:\System Center Configuration Manager\Client.

9.       Dosyalar kopyalanır, yaklaşık 45MB.

10.   Dosyalar kopyalanır “MobileClient.tcf” SCCM için çok önemlidir: MP certificası ve SCCM Server bilgileri içerir

11.   Ccmsetup process hazırlanır

12.   Ccmsetup process PC üzerinde başlatılır.

13.   13-14-15-16 ccmsetup processi PC de çalıştırıldığı anda SCCM Server üzerinde Client request işlem bitirilmiş olarak silinir.

14.   Bundan sonrası ccmsetup.log PC üzerinde bakılması gerekli

 

 

PC üzerinde CCMSeTUP işlemi başlamış olması gerek >  ccmsetup.log dan bir örnek:

 

==========[ ccmsetup started in process 4892 ]==========

Version: 4.0.6221.1000                Command line parameters for ccmsetup have been specified.  No registry lookup for command line parameters is required.                        Command line: "C:\Windows\ccmsetup\ccmsetup.exe" /runservice /config:MobileClient.tcf                     

CCMHTTPPORT:    80                       ccmsetup

CCMHTTPSPORT:    443                 

CCMHTTPSSTATE:    0                       ccmsetup

CCMHTTPSCERTNAME:                 

FSP:    SCCM.SEN.LOCAL               

CCMFIRSTCERT:    0  

Config file:      C:\Windows\ccmsetup\MobileClient.tcf               t

Retry time:       10 minute(s)   

MSI log file:                 MSI properties:    INSTALL="ALL" SMSSITECODE="BAL" CCMHTTPPORT="80" CCMHTTPSPORT="443" CCMHTTPSSTATE="0" FSP="SCCM.SEN.LOCAL" CCMFIRSTCERT="0"                  

Source List:                   

                  \\SCCM.SEN.LOCAL\SMSClient                     

                  \\SCCM\SMSClient

MPs:            

                  SCCM.SEN.LOCAL    

Updated security on object C:\Windows\ccmsetup\.                   

Sending Fallback Status Point message, STATEID='100'.               

State message with TopicType 800 and TopicId {4B5AA61F-78EB-4ADD-9890-D1BC053DA1CD} has been sent to the FSP      FSPStateMessage        Running as user "SYSTEM"Detected 17151 MB free disk space on system drive.                   

…..

……..

………..

Adding file 'http://SCCM.SEN.LOCAL:80/CCM_Client/x64/WindowsUpdateAgent30-x64.exe' to BITS job, saving as 'C:\Windows\ccmsetup\WindowsUpdateAgent30-x64.exe'.     Adding file 'http://SCCM.SEN.LOCAL:80/CCM_Client/i386/client.msi' to BITS job, saving as 'C:\Windows\ccmsetup\client.msi'.            

Couldn't get directory list for directory 'http://SCCM.SEN.LOCAL/CCM_Client/i386/00000409'.  This directory may not exist.                 

…….

……….

Installation succeeded. Windows Installer has requested a reboot.          ccmsetup 09.01.2010 19:03:35                     5032 (0x13A8)

Successfully deleted the ccmsetup service                   ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     5032 (0x13A8)

Sending Fallback Status Point message, STATEID='400'.                ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     5032 (0x13A8)

State message with TopicType 800 and TopicId {18C5511F-1C7B-4406-BA68-496B0E80D369} has been sent to the FSP        FSPStateMessage        09.01.2010 19:03:40   5032 (0x13A8)

Deleted file C:\Windows\ccmsetup\ccmsetup.cab  ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     3016 (0x0BC8)

Deleted file C:\Windows\ccmsetup\ccmsetup.xml ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     3016 (0x0BC8)

Deleted file C:\Windows\ccmsetup\WindowsUpdateAgent30-x64.exe   ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     3016 (0x0BC8)

Deleted file C:\Windows\ccmsetup\client.msi           ccmsetup 09.01.2010 19:03:40                     3016 (0x0BC8)

 

Bu logun belirli yerlerini almadım, çok uzun. Esas önemli olan son 10 satır, burada “installation succeeded” olarak gözüküyor. Tek dikkate alınması gereken: Installation succeeded. Windows Installer has requested a reboot. Yani PC restart istiyor.

 

Hangi hatalarla karşılaşabilirsiniz:

 

SCCM Server:

Bağlanma hatası: Firewall, ISA, Client Firewall, Client servisleri çalışmıyor, GPO, WMI, PC online değil ve DNS Alias.

Client PC:

MP bağlanamıyor Proxy/Firewall, BITS hatalı, WMI hataları var,SCCM Severdeki Source dosyaları hatalı.

 

Yukarıda örnek gösterdiğim hatalardan çok daha farklı hatalar var ama en sık rastlanan bunlardır.

 

Source: http://www.mycloud-tr.com/

İsmail Şen

Comments (0)

Skip to main content