Ajöss och tack för fisken!

Efter 4,5 extremt spännande och händelserika år på Microsoft och DPE har det blivit dags för mig att anta en ny utmaning utanför MS. Jag går tillbaka till konsultföretaget Active Solution  – där jag blir teknisk chef ochbl.a. kommer att ansvara för att utveckla och driva Active’s satsning inom molnområdet. På Microsoft har jag lärt känna några…

1