Mönster för skalbara och dynamiska molntjänster–presentation från Azure Summit Malmö

Igår medverkade jag på Azure Summit Malmö tillsammans med Dag König samt Peter von Lochow och Henrik Feldt från Jayway. Tack till alla som var där för en mycket intressant dag med många bra diskussioner! Här finns bilderna från min presentation ‘Mönster för skalbara och dynamiska molntjänster’. Mitt exempelprojekt med icke-idempotent Worker Role finns här….

0