Migration Assessment Tool hjälper dig uppskatta omfattningen av en migrering till Windows Azure


Den senaste tiden har jag hjälpt ett flertal kunder att se hur deras befintliga lösningar kan migreras till Windows Azure. Ofta så är det svårt att direkt uppskatta omfattningen av en sådan migrering – och det snabba svaret på frågan “Hur svårt är det att migrera min lösning” måste innan man har satt sig in mer noggrant i lösningen bli: “det beror på”… Men nu finns det ett bra verktyg som hjälper dig att snabbare få en uppfattning om omfattningen: Windows Azure Migration Assessment Tool.

Verktyget samlar ihop ett antal frågeställningar om den befintliga lösningen samt målbilden för lösningen. Frågorna besvaras med ja- eller nej-svar och utifrån dessa skapas en snygg Word-rapport som sammanställer och klassificerar eventuella utmaningar för en migrering samt förklarar vad dessa innebär och ger även förslag på lösningar:

AzureMATRapport

Comments (0)

Skip to main content