Arkitektforum – tema: Federerad säkerhet och identitetshantering, lokalt och i molnet


Välkommen till Arkitektforum tisdagen den 30:e november hos Microsoft i Akalla  – den första i en serie kontinuerliga träffar för dig som skapar lösningar på Microsoft-plattform, där vi kommer gå igenom ny teknik, tillämpade arkitekturmönster och best practices, samt även får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter med andra arkitekter och erfarna utvecklare.

För den första träffen har jag bjudit in Sergio Molero – säkerhetsexpert på Concrete IT - som tillsammans med mig kommer tala om ett högaktuellt ämne: hur du hanterar federerad säkerhet och identitetshantering i din arkitektur – lokalt och i molnet (se komplett agenda nedan). Anmälan sker här: https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032467839&Culture=sv-SE

Arkitektforum

Tema: Federerad säkerhet och identitetshantering – lokalt och i molnet

Talare: Sergio Molero, Software Security Specialist, Concrete IT samt Robert Folkesson, Microsoft

Inledning

Vad är ’Arkitektforum’, planerade träffar och aktiviteter framöver, vad är dina förväntningar.

Identitet och säkerhet i en distribuerad värld

I takt med att fler och fler tjänster läggs i molnet och integreras med tredje part blir hanteringen av identiteter och accesskontroll allt mer komplex. Vi undersöker vilka utmaningar som uppstår när vi integrerar interna tjänster med tjänster i molnet och hos partners.

Windows Identity Foundation och Active Directory Federation Services

Med hjälp av Active Directory Federation Services (ADFS) och Windows Identity Foundation (WIF) samt Claims-baserad identitet och accesskontroll kan du frigöra mycket av ansvaret från enskilda applikationer och tjänster, vilket ger en mer flexibel arkitektur som är enklare att anpassa mot nya krav. Vi visar vad som är nytt i WIF och hur det förenklar jämfört med tidigare WCF-baserade lösningar och ger konkreta fall och scenarion för Claims-hantering, Single Sign-On samt federerad säkerhet.

Federerarad säkerhet med Windows Azure och Windows Azure AppFabric

Hur påverkas din arkitektur av att hela system eller delar av ett system flyttar till molnet? Vi tittar på hur WIF och federerad säkerhet kan användas i Windows Azure samt hur Windows Azure AppFabric kan hantera åtkomstkontroll och regelbaserad Claims-mappning för dina tjänster.

Comments (2)

  1. Dan Nordin says:

    I anmälan står det

    den 30 november 2010 09:00

    den 30 november 2010 12:00

    betyder det att forumet pågår under hela dagen eller att man kan välja fm/em?

  2. @Dan – det är bara ett förmiddagsevent, olyckligt att det inte framgår av inbjudan, men ska alltså vara kl 9.00 – 12.00

Skip to main content