Presentation och demokod från Silverlight-sommarkollo


I torsdags så körde jag en sommarkollopresentation om Silverlight tillsammans med Anders Rundqvist från Egotronic.

Här kommer länkar till de demos och presentationer vi visade:

Jag visade ett exempel på stödet för direkt åtkomst till ljud-pipelinen med en Ogg Vorbis-decoder skriven i Moonlight som fungerar alldeles utmärkt i Silverlight 3– du kan läsa om den här och gå direkt till demot här. Jag visade också Pete Browns syntheziser skriven i Silverlight.

För att visa nyheterna kring Pixelshader-effekter och Perspective 3D skrev jag en enkelt exempel-applikation under demot, projektet finns tillgänglig här. Jag visade också ett lite mer avancerat demo med effekter pålagda på bilder och video, koden finns tillgänglig här.  Jag visade också direkt kommunikation mellan olika instanser av Silverlight körandes i två olika webbläsare- det projektet finns här.

Anders visade hur Behaviors, Triggers och Actions kan användas för att skapa återanvändbara “block” med beteenden som en interaktionsdesigner kan lägga till grafiskt i Expression Blend 3. Anders projekt kan du ladda hem här.

Vi tittade också på .NET RIA Services, ett nytt ramverk för att förenkla utvecklingen av flerskiktade RIA-applikationer. Du kan ladda hem ramverket, demokod och ett ypperligt whitepaper här.

Våra powerpointpresentationer finns också tillgängliga här.

Comments (0)

Skip to main content