Översikt av Microsofts olika tekniker för REST-baserade tjänster


Christofer Löf, som arbetar som konsult på Microsoft Consulting Services, har skrivit en bra översikt av våra olika tekniker för REST-baserade tjänster med en introduktion till själva begreppet REST.

Jag skulle vilja lägga till att användandet av SOAP i tjänsteorienterade scenarion ofta handlar om meddelandebaserad kommunikation och integrationsscenarion. Där finns det fortfarande goda skäl att dra nytta av olika teknik-stackars mogna stöd för SOAP och WS*-standarderna med stöd för Contract First, meddelandebaserad säkerhet, transaktioner, routing mellan flera tjänster osv. – något som kan vara en utmaning att bygga motsvarande stöd för i en rent REST-baserad arkitektur.

Är REST bättre än SOAP? Det, kanske lite trista, svaret är väl - som så ofta annars: Det beror på.

Här finns en mer utförlig jämförelse mellan REST och SOAP/WS*.

Comments (0)

Skip to main content