Snyggt exempel på användning av WPF, Prism och WCF: Stockholms stad VigPar


Stockholms stad driver sedan en tid tillbaka ett e-tjänstprogram som ska göra det lättare för stadens medborgare att använda stadens tjänster. Det här är ett pågående projekt och nya tjänster lanseras löpande - en av de senaste tjänsterna är möjligheten att boka borgerliga vigslar i Stadshuset direkt via hemsidan på: http://www.parvis.stockholm.se/

BokningNär själva vigseln ägt rum och vigselförrätteren ska skriva ut och underteckna vigselintyget används en WPF-applikation som utnyttjar samma underliggande WCF-tjänster som webbapplikationen gick emot när vigseln bokades.

En av anledningarna till att man valde WPF var möljigheterna att hantera utskrifter på ett bra sätt, samt att man ville ha ett dynamiskt gränssnitt som var enkel att anpassa med marginaler, snarare än fasta x och y-koordinater.

För att göra applikationen löst kopplad och med pluggbara moduler så valde man att använda Patterns & Practices Composite Application Guidance (aka PRISM). Utvecklarna på Input Consulting, som har skapat applikationen, är mycket nöjda med hur PRISM möjliggjort en smidig hantering av behörighet där olika moduler enkelt kan läsas in i runtime beroende på vilken behörighetsnivå användaren har.

Genom att använda WCF kunde de använda TCP-protokollet internt genom NetTcpBinding och på så sätt få optimal prestanda, samtidigt som webbplatsen kunde kommunicera mot samma tjänst genom en HTTP-bindning.

 Förrättare

Comments (0)

Skip to main content