Alfa-kanal i Silverlight-video med Pixel Shader-effekt


Silverlight har hitills inte haft stöd för Alfa-kanaler i video för att skapa effekter med genomskinlighet i filmer. Michael ‘Synergist’ Scherotter har utifrån WPF Pixel Shader-bibliotek skapat en ChromaKeyAlphaEffect för Silverlight 3, som förutom att den ger Alfa video-möjlighet också lägger sig snällt och prydligt i Expression Blends effekt-bibliotek. Snyggt!

Läs mer och ladda hem från Michaels blogg.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan anpassa befintliga Pixel Shader-effekter (WPF/XNA) för Silverlight 3? Kollegan Johan Lindfors har skrivit en utmärkt artikel om det på sin blogg.

Skip to main content