ASP.NET MVC är öppen källkod


Update: Mikael Söderström har precis skrivit en bra “kom igång” guide till ASP.NET MVC.

bookcover1_6CAECF94[1]Idag annonserades att ASP.NET MVC-ramverket släpps under Microsoft Public License (MS-PL), det vill säga källkoden görs helt fri och öppen för dig att modifiera och distribuera vidare.

Ett strålande sätt att komma igång med MVC-ramverket är att ladda hem ett utdrag ur den bok som Scott Hanselman, Scott “The Gu” Guthrie, Rob Conery och Phil Haack skrivit, där de går igenom hur du skapar en komplett applikation från “File new” till färdigt projekt - komplett med autentisering och auktorisering, integration med ASP.NET AJAX,  Dependency Injection och enhetstester.

Startsidan för allt ASP.NET MVC-relaterat där du hittar nedladdningen av ramverket är: http://asp.net/mvc

Skip to main content