ASP.NET MVC RTW


VM (världsmästerskap) i akronymer i en rubrik?

Nu finns äntligen version 1.0 av ASP.NET MVC-ramverket tillgänglig för nedladdning.

peka din webbläsare mot http://www.asp.net/mvc/

(keep em coming MIX 🙂

Comments (2)

  1. Vimpyboy says:

    WTF? OMG! ASP.NET MVC RTW FTW!