Introduktion till XAML


Känner du att WPF, Silverlight och Surface är intressanta tekniker, men att du inte riktigt har haft tid att sätta dig in i vad XAML är för något och hur det påverkar hur du bygger applikationer?

Chris Klug, technical trainer på EPI-server till yrket - tillika stor Silverlight-fantast, har spelat in en mycket bra screencast där han går igenom grunderna i XAML, sett ur en webbutvecklares perspektiv.

Även om Chris exemplifierar det han berättar om med en Silverlight-applikation så är genomgången allmängiltig för alla tekniker som utnyttjar XAML för gränssnittdefinitioner. Rekommenderas om du är nyfiken på XAML!

https://channel9.msdn.com/posts/MSDNSweden/Introduktion-till-XAML/

Skip to main content