Ny version av PRISM släpptes idag – nu med stöd för Silverlight


clip_image001

Idag gjorde Microsoft Patterns & Practices-team Prism v2.0 tillgänglig. Precis som version 1.0 riktar sig Prism (eller ‘Composite Application Guidance for WPF and Silverlight v2.0’ som det officiella namnet är) mot utvecklare som vill bygga väldigt flexibla gränssnitt, med modulärt uppbyggda, löst kopplade delar, som enkelt går att rollstyra, enhetstesta och är enkla att underhålla var och en för sig.

Precis som tidigare innehåller Prismclip_image002

  • Composite Application Library. Ett bibliotek med färdiga funktioner för t.ex. hantera kommunikationen mellan olika moduler och att registrera vyer i olika ‘regioner’ i gränssnittet.
  • En referensapplikation – Stock traders – i WPF och Silverlight
  • ‘Quick starts’
  • ‘How-Tos’
  • Massvis med dokumentation

 

 

 

 

 

 

Nytt i version 2 är alltså stödet för Silverlight där extra vikt har lagts vid att förenkla för scenarion där man vill dela kod mellan WPF- och Silverlight-projekt, något som jag tror kommer bli mycket vanligt framöver.

Du kan lära dig mer om Prism 2 på Channel9 samt läsa mer om det här.

Installationen finner du här.

Comments (1)

  1. Bert-Olof Carbring says:

    It is always very good when this kind of programs are updated, when this can make all users to use those new features at all, and I have never used this program before but shall try to learn myself to use it anyway to see what this can make.

Skip to main content