Nyheter för utvecklare i Windows 7 och Windows Server 2008 R2


Windows 7 och Windows Server 2008 R2 innebär inte bara en hel del nyheter för användare, t.ex. smidigare fönsterhantering och ny taskbar, utan innehåller även en hel del nya möjligheter för utvecklare – främst i form av native-API:er men även i form av nya .NET-API:er.

 • Windows Web Services
  Windows Web Services är ett nytt inbyggt C++ API för att kommunicera via SOAP och med WS*-standarder direkt från nativekod. Det här kommer underlätta oerhört för utvecklare i scenarion där hanterad kod och WCF av olika anledningar inte kan användas, men där man ändå enkelt vill kunna kommunicera med dessa protokoll. Det går att använda både synkrona och asynkrona (icke blockerande) anrop med Windows Web Service. Utvecklare har också full kontroll över en Channel Layer (liknande WCF) och XML Layer för att enkelt kunna jacka in sin egen kod som förändrar funktionalitet på Channel-nivå eller ända ner på meddelandenivå genom rå åtkomst till XML-koden.

 • Jump Lists
  Jump Lists ger användare möjlighet att få upp en lista med “saker” som hör ihop med ett visst program direkt från sin taskbar och startmeny. “Saker” kan i princip vara vilken typ av innehåll som helst t.e.x. bilder, musik eller word-dokument, men kan också vara länkar och genvägar till applikationer och foldrar. Som utvecklare kan du anpassa din applikation och kontrollera vilka sökvägar (Destinations) som dess Jump List ska exponera – t.ex. de senast öppnade dokumenten. Du kan också lägga till vilka uppgifter (Tasks) en användare ska kunna använda från en applikations Jump List - t.ex. ‘Play media’ om det är en mediaspelare det handlar om. För WPF kommer det finnas stöd för att utveckla egna Jump Lists i och med .NET 4.

  Så här kan ett exempel på en modifierad JumpList se ut:image_4 

 • Windows 7 Ribbon
  Windows 7 Ribbon ger utvecklare möjlighet att (i native-kod) enkelt utveckla menyer för sina applikationer som fungerar som Ribbon-menyerna i Office 2007. Gränssnittet kan definieras med hjälp av ett nytt XML-märkspråk, Windows 7 Ribbon Markup, som liknar WPF:s XAML-kod. Ett exempel på en applikation i Windows 7 som redan har fått den nya Ribbon-funktionaliteten är den gamla trotjänaren Paint: 

  paintRibbon

 • Windows Scenic Animation
  Ett nytt animeringsramverk för native kod. Ramverket erbjuder ett rikt bibliotek med matematiska funktioner för att specificera beteendet hos grafiska element och dess egenskaper över tid och på så sätt styra skedulering och exekvering av komplexa animationer.
 • Multi-touch & gestbaserad interaktion
  Med Windows 7 följer ett Multi-touch API som kan anropas antingen direkt från native Win32-kod, via en managed wrapper och interop från WinForms eller via de nya kontrollerna för Multi-touch som finns i WPF 4.0. Dessutom innehåller Surface SDK:t ytterliggare kontroller för Multi-touch som körs ovanpå WPF.
      
  multitouch 
  I dagsläget finns det (beta) drivers för Windows 7 Multi-touch tillgängliga för HP TouchSmart 2  samt Dell Latitude XT.
 • Math Input Control
  Med Math Input Control kan operativsystemet tolka handskrivna matematiska formler och skicka dessa vidare till applikationer som hanterar sedan använder formeln. Användare kan alltså skriva in matematiska formler direkt i t.ex. OneNote och sedan kopiera över dem via Math Input Control till valfritt program.

  mathInput

 • Server Side Recognition (Windows Server 2008 R2)
  Server Side Recognition innebär att text som skrivs in för hand i ett Silverlight-formulär (mha Ink-kontrollen) kan skickas till servern som sedan tolkar handstilen. Vid tecken-tolkningen kan texten också kontrolleras mot ett s.k. ‘custom dictionary’ som innehåller domänspecifika tillåtna ord – t.ex. i ett sjukvårdsscenario.

 

Det här var bara några av nyheterna som presenterats när det gäller utveckling på Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Vill du veta mer om Windows 7 rekommenderas inspelningarna på Channel9, sessionerna från PDC om Windows 7 samt The Windows 7 Blog for Developers.  För mer teknisk information om Windows Server 2008 R2 rekommenderas TechNet Edge-bloggen.

Jag laddade hem och installerade Windows 7 Beta lokalt på en stationär maskin hemma i helgen och blev positivt överraskad hur smidigt det gick. T.o.m. mitt EMU-ljudkort fungerade utan några som helst problem efter jag installerat Vista-drivrutinerna och grafikkortet var inte heller något problem. För dig som inte vill installera på en fysisk maskin men ändå vill kunna testa nyheterna har Brian Keller har skrivit en utmärkt post om hur du går tillväga för att installera Windows 7 under Virtual Server 2007 SP1.

Skip to main content