Installera Windows 7 med Virtual PC 2007 SP1


Om du inte har någon ledig maskin över och inte vill köra Dual-boot på en befintlig maskin, men ändå vill testa Windows 7 Beta finns det möjlighet att installera den som en virtuell maskin under Virtual PC 2007 SP1.

Brian Keller har skrivit en utmärkt post om hur du går tillväga.