Silverlight 2 DataGrid uppdaterad


Microsoft har precis släppt en uppdatering till DataGrid-kontrollen i Silverlight 2 som innehåller en mängd bugfixar och förbättringar, bla:

  • Rader som har fokus försvinner inte när ItemSource ändras
  • DataGrid Selection bevaras när du sorterar
  • Knappar utanför DataGrid:en påverkas inte av att DataGrid:en är i edit-läge
  • Förbättrat FrozenColumn
  • SelectedItem updateras innan CurrentCellChanged-eventet
  • plus många fler...

Du hittar nedladdningen med installationen här.

Här finns en utförlig beskrivning av de över 30 förändringar och fixar som gjorts.

Comments (0)

Skip to main content