Ribbon och DataGrid-kontroller för WPF


datagridI samband med PDC gjordes en ny version av den DataGrid som WPF-teamet arbetat på och som släppts i en tidigare CTP tillgänglig via Codeplex. Den version av DataGrid som nu finns tillgänglig är en ‘V1’-version - vilket innebär att det är den version som kommer att bakas in i .NET 4. Detsamma gäller DatePicker- och Calendar-kontrollerna.

Alla tre kontrollerna ingår i något som kallas ‘WPF Toolkit’ vilket är en samling kontroller och funktionalitet som släpps utanför ordinarie releasecykel för .NET-ramverket. I den senaste versionen finns förutom de tre kontrollerna även en preview av Visual State Manager – en teknik som förenklar interaktionsdesign som först gjordes tillgänglig iom Silverlight 2. WPF Toolkit på Codeplex hittar du här.

Om du följer länken ‘License the Office UI.’ på Microsofts Office UI Licensing Site kan du även ladda hem en preview av den Office Ribbon-kontroll som demonstrerades på PDC. Det krävs en registrering med ett LiveID. En fråga som du måste svara på vid registrering är “… I am registering the following product(s) as licensed product(s):” – men om du inte har någon speciell produkt utan bara vill testa kontrollen så skriv bara: “Test purposes” så kommer du få tillgång till nedladdningen.

ribbon

Comments (0)

Skip to main content