Är Silverlight 2 redo för verksamhetskritiska system?


Jonas Follesjø, konsult på Cap Gemini och Microsoft Regional Director verksam i Norge, har skrivit en mycket intressant artikel där han resonerar kring hur pass redo Silverlight är för att bygga verksamhetskritiska, affärsstödjande system.

När Silverlight 1 kom förra hösten var den starkt inriktad på att möjliggöra högkvalitativa mediaupplevelser med rika vektorgrafiska gränssnitt och högupplöst video. Däremot saknades många färdiga byggstenar för att bygga datacentriska “riktiga” affärsapplikationer. Några saker som uppenbart saknades var t.ex. en färdig gridkontroll och möjlighet till databindning. Dessutom var du som utvecklare hänvisad till Javascript för utveckling.

Det här förändrades radikalt i och med Silverlight 2. Nu har du som utvecklare tillgång till C#/VB.NET och .NET-ramverkets basklassbibliotek (låt vara i en nedbantad version) även i Silverlight samt ett rikt utbud av färdiga kontroller som enkelt kan databindas mot t.ex. en kollektion av affärsobjekt.

Så här skriver Jonas i sin slutsats:
”With the recent release of Silverlight 2, now is a great time to start considering Silverlight 2 for your line of business applications. With .NET running in the browser and a powerful presentation model, you now have the building blocks needed to build compelling Rich Internet Applications for use internally or externally on the Internet. Silverlight 2 is a young piece of technology so best practices and patterns are still emerging. Thankfully the similarity with WPF gives us a great starting point, and already application frameworks like Prism and CSLA.NET are being ported over to Silverlight 2. I also expect Microsoft to start adding value on top of Silverlight 2 in terms of application frameworks, reference implementations, and sample applications.”

Du kan läsa hela hans artikel här.

Skip to main content