Nytt fokus att få fram en ny ECMAScript-standard


Sedan 1999 har man inom ECMA's arbetsgruppp dividerat fram och tillbaka hur en ny ECMAScript-standard ska se ut och vad det uppdaterade språket ska innehålla för funktionalitet (om ECMAScript känns obekant ringer det kanske en klocka om jag nämner några av de mest kända implementionerna: JavaScript, ActionScript och JScript).


Nu har man iallafall enats om att bli eniga: under parollen "Harmony" ska arbetsgruppen (som består av representanter från bl.a. Adobe, Microsoft, Google och Mozilla) få fram två interoperabla implementationer till år 2009. Vissa koncept i språket som det tidigare talats om har slopats helt - t.ex. namnrymder - andra saker har förenklats en hel del - t.ex. klasser. Version 3.1 som den nya versionen kommer heta blir istället en mindre omfattande uppdatering där man tillför utökningar som lägger grunden för senare versioner. Läs mer här.

Comments (0)

Skip to main content